Samenwerking Horeca Zwolle en Hedon

Zwolle – Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zwolle e.r. (KHN), Horeca Evenementen Stichting Zwolle (HESZ) en poppodium Hedon tekenden vrijdagmiddag een principe akkoord waarin werd vastgelegd op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan een groeiend activiteitenniveau in Zwolle. De partijen gaan voor het meer samen optrekken met als doel het vergroten van de levendigheid van de stad, een ruimere keuzevrijheid voor activiteiten in Zwolle en een harmonieuze samenwerking.

20-04-2012_ondertekening_convenant_hedon_01.jpg

Het opgestelde convenant is tot stand gekomen naar aanleiding van constructieve gesprekken die Hedon, KHN en de HESZ met elkaar gevoerd hebben nadat gebleken was dat er onduidelijkheden lagen tussen een deel van de Zwolse horeca en Hedon en de vergunningen en verordeningen. Besloten is om samenwerkingsafspraken te maken over de organisatie van activiteiten en evenementen in Zwolle en over het houden van een frequent structureel onderling overleg. Gezocht wordt naar gezamenlijke initiatieven en onderlinge afstemming hiervan. Belangrijk is de uitgesproken intentie om bij verschil van inzicht, over bijvoorbeeld activiteiten van de partijen of over de samenwerking in het algemeen, met elkaar om de tafel te gaan zitten met als doel er op alle niveaus gezamenlijk uit te komen.

De drie partijen zijn blij elkaar gevonden te hebben en het erover eens elkaar te kunnen versterken, immers allen zijn gebaat bij een toenemend aantal bezoekers van de horecagelegenheden in Zwolle. KHN en HESZ zullen de komende weken het draagvlak voor de samenwerking meten bij de achterban.

Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.