Week van de verbinding op JenaXL

Zwolle – Donderdagmiddag 19 april zijn de wethouders Dannenberg en Vedelaar met twee genmeenthesecretarissen voor onderwijs op JenaXL geweest. In het kader van de week van de verbinding bezochten zij onze Jenaplanschool voor voortgezet onderwijs. Ter voorbereiding op dit bezoek is iedere stamgroep tijdens de iedereenkomst het gesprek aangegaan met ‘verbinding’ als thema.

wvdv_jenaxl.jpg
Foto: Martijn de Haan

De vraag was wat verbinding betekent voor de stamgroep. Enkele resultaten van dit gesprek zijn te vinden op de twitter van JenaXL: @JenaXLZwolle Voor de week van de verbinding is ‘de kracht van verbinding’ het thema. Binnen het Jenaplanonderwijs staan relaties, en dus verbinding, centraal: relatie met jezelf, de ander en de wereld. JenaXL vindt het belangrijk dat leerlingen die relaties versterken en ontwikkelen. Dit doen ze middels Xperiences (projecten), maatschappelijke projecten en andere leeractiviteiten. Het bezoek is door twee leerlingen, Ivo en Thirza, door school geleid.

Tijdens deze rondleiding hebben de gasten kunnen zien en ervaren op welke manier JenaXL gebruik maakt van de verbinding tussen iedereen op school, maar ook met de omgeving. Het bezoek werd afgerond met een kort gesprek tussen enkele collega’s en de wethouders / gemeenthesecretarissen. Een gespreksonderwerp hierbij was onder andere de verbinding, of het ontbreken ervan, tussen openbaar onderwijs Zwolle en de Christelijke besturen. Een wens vanuit JenaXL is dat ook deze relaties warm worden gemaakt.

Artikel delen:
Reacties 4

Reacties zijn gesloten.