Nieuw bestuur voor Studenten Overleg Orgaan Zwolle

Zwolle – Studenten Overleg Orgaan Zwolle heeft een nieuw bestuur, o.a. bestaande uit Gerjan Schoemaker, Nick Kreuze, Aron Tempelman en Merel van Rees. Het aftredende bestuur heeft haar taken na een bestuursjaar overgedragen tijdens de Algemene Leden Vergadering. Het Studenten Overleg Orgaan Zwolle is de belangenbehartiger van de Zwolse student.

bestuursooz20122013.jpg

Het SOOZ wil Zwolle een nog mooiere studentenstad maken. Dit doet ze door actie te voeren op het gebied van studentenhuisvesting, onderwijskwaliteit, maar ook horeca en cultureel aanbod. Het SOOZ heeft zeer goede contacten met het College van B&W, de gemeenteraad, de Zwolse woningcorporaties en de verschillende hogescholen. Aftredend voorzitter Koen Zandbergen sprak in zijn slotspeech zijn vertrouwen uit over het het nieuwe bestuur. “Wij voelen ons vereerd dat wij zijn ingestemd als het nieuwe SOOZ bestuur voor 2012/2013”, aldus Gerjan Schoemaker, kersverse voorzitter. Het nieuwe bestuur wil Zwolle als potentiële studentenstad op een hoger niveau brengen.

Artikel delen: