Assendorp krijgt buurtrestaurant

Zwolle – Assendorp krijgt een buurtrestaurant waar wijkbewoners samen kunnen koken en eten. Eén van de voornaamste doelgroepen wordt gevormd door senioren die dreigen in een isolement te raken. Zodoende kon dit initiatief rekenen op een financiële bijdrage van het Zwolse fonds De Gasthuizen. 

buurtrestaurant.jpg

Het buurtrestaurant, dat de naam ‘Kookrestaurant Assendorp’ zal dragen, is een initiatief van vier wijkbewoners. Zij hebben gezamenlijk en op vrijwillige basis de schouders eronder gezet om dit idee te realiseren. Wim van Hattum is één van hen. Hij vertelt over het doel van het buurtrestaurant. “We willen de verschillende groepen wijkbewoners met elkaar te verbinden. Denk bijvoorbeeld aan studenten, senioren, mensen met een beperking of psychische problemen en scholieren.” Koken heeft een verbindende werking, is de achterliggende gedachte. “Koken is laagdrempelig en stelt mensen in de gelegenheid om rond een bepaald thema met elkaar in contact te komen.”


Professionele keuken
Het restaurant wordt gebouwd in een van de lokalen in wijkcentrum De Enk, aan het Assendorperplein. “Dat lokaal laten we ombouwen tot een professionele keuken. We kunnen straks workshops houden voor groepen tot ongeveer twaalf personen. Ook kan er in deze ruimte gezamenlijk worden gegeten. Stel dat er eens voor een grotere groep wordt gekookt, dan kan het eten in de naastgelegen zaal worden opgediend.”De toekomstige keuken is beschikbaar voor verschillende organisaties die in de wijk actief zijn. “Denk aan WijZ, De Zonnebloem, Trias Jeugdhulp, Focus, Frion, RIBW, de brede scholen in Assendorp, de ULU moskee, de stichting Assendorper Zaken, Eureka en Wijkcentrum De Enk zelf”, noemt Van Hattum op.

Realisatie
Voor de realisatie van het buurtrestaurant is een totaalbedrag van 125.000 euro nodig. “Een bedrag van 62.400 euro komt van een subsidie voor woonservicegebieden van provincie Overijssel in samenwerking met de gemeente Zwolle. Het resterende bedrag hebben we bij elkaar gekregen dankzij de bijdragen van diverse fondsen, zoals de toekenning van 5.000 euro van De Gasthuizen.”Naar verwachting is het buurtrestaurant vóór de zomer klaar en wacht in het najaar een openingsfeest, uiteraard met lekker eten.

Aanvraag indienen
De Gasthuizen geeft financiële steun aan uiteenlopende initiatieven voor Zwolse senioren. Voor activiteiten, uitstapjes en materialen bijvoorbeeld. Organisaties die ook gebruik willen maken van de financieringsmogelijkheden van De Gasthuizen, downloaden het aanvraagformulier op www.degasthuizen.nl.

Artikel delen:

Reageer