Wethouder nodigt bewoners uit voor het wijkplatform Hanzeland

Dinsdag 22 mei 2007 is de bijeenkomst van het wijkplatform Hanzeland in het Grand Café Lübeck, Lübeckplein nr. 14. De inloop is vanaf 19.45 uur en de vergadering begint om 20.00 uur. Martin Knol is wijkwethouder en voorzitter van het wijkplatform Assendorp. 

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.  Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle, (038) 498 33 00.

De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op de www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

Agenda

Waterwinning Engelse Werk

Mevrouw ir. Mariette van Vlerken geeft een toelichting op geplande verplaatsing van een deel van de waterwinning van Engelse Werk naar Schelle-Oldeneel. De heer Michel Filart, projectleider milieuplanologie van de gemeente Zwolle vertelt kort over de situatie van de verontreiniging van het diepe grondwater onder het NS-emplacement in Hanzeland.

Vragen vanuit bestuur bewonersverening VBH

Problematiek verkeersstromen Schelle Noord / Campus

Voorzitter van de bewonersvereniging VBH, de heer Peter Pels, ligt de werkzaamheden van de werkgroep toe die zich buigt over de verkeerproblematiek.

Gevolgen aanleg Hanzelijn voor verkeer Hanzeland en naaste omgeving.

Actualiteiten: stand van zaken Spoorzone 

 

Artikel delen:

Reageer