Coriene Snel werkt aan kwaliteit onderwijs in Malawi

Zwolle – Coriene Snel (Stadshagen, 38 jaar), docente op de Thorbecke Scholengemeenschap verblijft van 28 april tot 13 mei in Malawi. Samen met docenten in Malawi werkt zij aan oplossingen die onderwijskwaliteit in het Afrikaanse land kunnen verbeteren. Tweeënveertig mensen uit het onderwijs ‘offeren hun meivakantie op’ om mee te doen aan dit uitwisselingsproject Werelddocent, een initiatief van Edukans.  

“Dit grote avontuur zal mij uitdagen. Hoe geef ik les aan een klas van tachtig kinderen, zonder smartboard, zonder beamer, zonder boeken, schriften of pennen? Los van luxe, maar terug naar de essentie. Eén ding staat als een paal boven water: leren is leuk!”, vertelt docente Snel. “De Thorbecke Scholengemeenschap heeft eerder dit jaar, tijdens een inzamelingsactie meer dan 18.000 euro weten in te zamelen voor Edukans. Nu ga ik zelf ervaren hoe belangrijk het dat er wordt geïnvesteerd in het onderwijs in ontwikkelingslanden.”

In Malawi zitten de klassen overvol. Alle kinderen – ongeacht niveau – krijgen op dezelfde manier les. Samen met de Malawiaanse leerkrachten gaat Coriene bekijken hoe ze dit probleem kunnen oplossen, vrijwel zonder financiële middelen. De gelijkwaardigheid staat bij Werelddocent centraal. Het is niet dat westerse docenten eens haarfijn aan arme mensen gaan uitleggen hoe ze les moeten geven. Onderwijsinnovatie is effectief wanneer docenten een echte dialoog aangaan met elkaar over de wereldwijde overeenkomsten in het onderwijs. Iedereen heeft te maken met bijvoorbeeld de motivatie van docenten, activerende werkvormen en de medezeggenschap in het onderwijs.

Nieuwe energie
Ook het werk in Nederland wordt door deze reis verrijkt. De afgelopen drie jaar reisden meer dan 140 Nederlandse docenten naar India, Kenia, Burundi, Oeganda, Ethiopie en Malawi. Allen geven aan na terugkomst met nieuwe energie in Nederland voor de klas te staan, innovatiever en creatiever te zijn. “Het programma Werelddocent zorgt niet alleen voor een kwaliteitsimpuls in ontwikkelingslanden. Het zorgt ook nog eens voor competentere docenten in Nederland”, aldus Frits Kruiswijk, verantwoordelijk voor dit programma bij Edukans.

Duurzame ontwikkeling

2012 is het vierde Werelddocent jaar. Coriene Snel werkt als werelddocent 2012 mee aan de doelen van het ontwikkelde onderwijsprogramma. Dit jaar vertrekken de werelddocenten naar vijf verschillende landen. In deze landen wordt verder gebouwd aan het duurzame meerjarenprogramma voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer