Rondetafelgesprek Decentralisatie AWBZ

Zwolle – Op termijn gaan de taken van de AWBZ over van het Rijk op de gemeente. De gemeenteraad van Zwolle wil graag van gebruikers van de AWBZ, begeleiders en aanbieders van de zorg weten hoe zij tegen deze decentralisatie aankijken. Op initiatief van de PvdA en ChristenUnie wordt daarom op maandag 14 mei 2012 een rondetafelgesprek georganiseerd.

Voor deze bijeenkomst zijn de betrokkenen middels een brief persoonlijk uitgenodigd. Deze mensen krijgen tijdens het rondetafelgesprek de gelegenheid om zelf aan te geven hoe ze de AWBZ ervaren en welke kansen en bedreigingen of juist creatieve mogelijkheden er zijn om het Persoonsgebonden Budget binnen de WMO te houden. De gemeenteraad vraagt zich af wat noodzakelijk is om eigen regie en keuzevrijheid in de begeleiding te houden.

Uitvoering

De decentralisatie is een hele operatie en de voorbereidingen zijn al in volle gang. De inzichten uit het rondetafelgesprek worden betrokken bij de lijn die het college en de raad nog moeten uitzetten.

Meer informatie

Het rondetafelgesprek is van 19.30 tot 22.30 uur in de Burgerzaal van het stadhuis aan het Grote Kerkplein. Neem voor meer informatie over deze bijeenkomst telefonisch contact op met de raadsgriffie op (038) 498 21 81 of stuur een e-mail naar raadsgriffie@zwolle.nl.

Artikel delen:

Reageer