Gemeente Zwolle pakt armoede aan

Rondkomen van weinig geld. Het is mogelijk, maar niet gemakkelijk! Huur, eten en kleding kan meestal nog net worden betaald. Maar geld voor iets extra’s is er vaak niet meer. Soms kan de gemeente helpen. De gemeente wil wat doen aan de armoede. Daarom heeft de gemeente geld beschikbaar voor inwoners met een laag inkomen. Dit heet inkomensondersteunende subsidie.

Er zijn drie inkomensondersteunende subsidies. Twee subsidies zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die schoolgaande kinderen hebben. Eén subsidie is bedoeld voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen van 65 jaar of ouder. De drie inkomensondersteunende subsidies zijn:
– Subsidie voor deelname aan activiteiten door kinderen van vier tot achttien jaar.
– Subsidie voor de aanschaf van een computer voor scholieren van twaalf tot achttien jaar.
– Subsidie voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen van 65 jaar of ouder.

Komt u voor inkomensondersteuning in aanmerking?
De inkomensondersteunende subsidies zijn bedoeld voor inwoners die op 1 januari 2007 ingeschreven waren in de gemeente Zwolle. Verder moet u een inkomen hebben tot 105 procent van de bijstandsnorm. Uw inkomen kan bestaan uit een bijstandsuitkering, een WAO-, WW- of ANW-uitkering. Het mag ook inkomen uit werk zijn. U hebt recht op inkomensondersteuning wanneer uw inkomen in de maand januari niet hoger was dan 105 procent van de bijstandsnorm.

Het kan zijn dat door wisselende inkomsten uw inkomen in januari hoger was dan 105 procent van de bijstandsnorm. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omdat u als freelancer of op oproepbasis werkt, of omdat u eenmalig extra inkomsten hebt ontvangen. Uw aanvraag wordt dan beoordeeld op basis van een gemiddeld maandinkomen. De subsidies zijn niet bedoeld voor studenten met studiefinanciering of een basisuitkering (Wet tegemoetkoming onderwijs bijdragen en studiekosten).

Hebt u zojuist werk aanvaard?
Is uw maandinkomen in januari 2007 hoger dan 105 procent van de bijstandsnorm, omdat u betaald werk hebt gevonden, en had in 2006 nog een uitkering? Dan kunt u toch in aanmerking komen voor de inkomensondersteunende subsidies. Uw inkomen in januari 2007 mag echter niet hoger zijn dan 130 procent van de voor u geldende bijstandsnorm. U moet tevens aan de overige voorwaarden voldoen.

Wat moet u doen?
U kunt de subsidies eenvoudig aanvragen met één formulier. U kunt het formulier ophalen op: Werkplein de Lure, Hanzelaan 180, het Stadskantoor, Lübeckplein 2; het Informatiecentrum, Grote Kerkplein 15 en bij het wijkservicepunt bij u in de buurt. U kunt ook telefonisch om een formulier vragen door te bellen met telefoonnummer (038) 498 3079.

Vul het formulier volledig in en stuur het vóór 31 december 2007 naar onderstaand adres. U moet een kopie van bewijs van uw inkomen meesturen:
Gemeente Zwolle
Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Antwoordnummer 2142
8000 VB Zwolle
(een postzegel is niet nodig)

Artikel delen:

Reageer