Zwolse jongeren slapen nacht in 'krottenwijk'

Donderdagavond veranderde het achterste sportveld op de Campus in een grote krottenwijk. De jeugdwerkers uit de Koningskerk organiseerden dit jaar in Zwolle de 'Nacht zonder Dak', waarbij zo’n 70 jongeren, van 15 tot 25 jaar, de nacht zullen doorbrengen in zelfgebouwde hutten van karton of plastic. Dit doen ze om geld in te zamelen voor straatkinderen in Bolivia, omdat zo’n nachtje zonder dak voor veel jongeren in de derde wereld dagelijkse realiteit is.

Deze ‘Nacht zonder Dak’ is een initiatief van de christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie Tear. De jongeren, afkomstig uit de christelijke gereformeerde kerk de Zuiderhof en de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) de Koningskerk, slapen één nacht buiten en laten zich daarvoor sponsoren. Op deze wijze hopen zij rond de 5.000 euro bijeen te brengen voor straatkinderen in Bolivia. Voor veel jongeren is deze nacht in kartonnen dozen een ervaring om nooit meer te vergeten. Ze worden stilgezet bij de problematiek van dakloze leeftijdgenoten, door het aan den lijve te ondervinden. Arie Slob, de Zwolse fractievoorzitter van de landelijke ChristenUnie, opende de Nacht zonder Dak in Zwolle. Hij sprak de jongeren aan het begin van de avond kort toe en opende na een gezamenlijk gebed de krottenwijk. Slob had goed en slecht nieuws voor de jongeren. Het slechte nieuws was dat het de komende nacht maar 5 graden gaat worden. Het goede nieuws was dat het 's nachts droog zou blijven.


Hoeveel kunnen er in deze doos…


"Daklozen Centrum Zwolle" met wandversiering…


Arie Slob (linksboven) kijkt geïnteresseerd mee…


Trusten…

De Nacht zonder Dak wordt georganiseerd vanuit een samenwerkingsverband tussen KonAct, SooS Zwolle, de 16+ verenigingen en de kerkelijk werker uit de Koningskerk in Zwolle Zuid.

KonAct
KonAct (spreek uit als connect) is de Koningskerk Activiteitencommissie. KonAct heeft als doel om mensen met God en elkaar te verbinden. Daarom organiseren zij activiteiten binnen en buiten de kerk. Op deze manier willen zij Gods liefde uitstralen naar de mensen om hen heen.
KonAct is in 2006 opgericht door jongeren uit de Koningskerk. Zij willen bijdragen aan een hechtere gemeente. Door hun activiteiten willen zij de eenheid binnen de kerk nastreven. Daarnaast willen zij Gods liefde op een praktische manier uitstralen, door bijvoorbeeld een kerstpakkettenactie voor minder bedeelden.
KonAct is lid van de stichting TijdvoorActie. Dit is een landelijke stichting die nastreeft dat jongeren zich inzetten voor hun naaste. TijvoorActie bestaat uit 26 teams, verspreid over heel Nederland.

KonAct:       
www.konact.nl
TijdvoorActie:   
www.tijdvooractie.nl

Kerkelijk werker
Binnen de gereformeerd vrijgemaakte kerk in Zwolle Zuid is een kerkelijk werker actief. De kerkelijk werker uit de Koningskerk zet zich in op verschillende terreinen binnen het gemeentewerk. Hieronder valt ook de jeugd, op alle punten die het jeugdwerk binnen een gemeente kent.

Artikel delen:
Reacties 13

Reageer