Zwolle krijgt ‘eindelijk’ referendumcommissie

De gemeente Zwolle krijgt nog vóór de zomervakantie een commissie die aanvragen voor referenda gaat beoordelen.

Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van D66. De instelling van de commissie was geregeld in de Zwolse referendumverordening die begin vorig jaar in werking trad. D66 vroeg zich af waarom het zo lang duurde voor de commissie was ingesteld.

Bron: RTV Oost

D66:

1.1 Vanaf 1 maart 2006  kent Zwolle op papier een structurele referendumcommissie

Op 1 maart 2006 trad  de Zwolse referendumverordening 2006 in werking. Artikel 2 hiervan kent een belangrijke rol toe aan een referendumcommissie. Tekst Referendumverordening 2006!

Blijkens de toelichting is “gekozen voor een structurele commissie, dat wil zeggen dat niet per referendum een commissies wordt ingesteld. Dit heeft als voordeel dat als er een referendumverzoek wordt ingediend, de referendumcommissie snel actief kan zijn. Bij de beoordeling van het inleidend verzoek is het mogelijk dat aan de commissie al een advies wordt gevraagd. Het belang van een onafhankelijke deskundige referendumcommissie is gebleken bij het referendum over de verordening op de speelautomatenhallen.” 

Terwijl verderop in de toelichting wordt aangegeven, dat “Het college een aanbeveling opstelt  voor de benoeming van de leden.  De raad benoemt de leden en stelt een reglement vast voor de werkwijze van de referendumcommissie. Daarvoor kan het reglement van de incidentele referendumcommissie van het referendum over de verordening op de speelautomatenhallen als basis dienen.”

1.2 Acht maand later – november 2006 – nog geen aanbeveling van B&W

In de Raad van 10 november 2006 merkte ik over de Referendumcommissie op:

Voorzitter, waarom is in Zwolle, ruim 8 maanden na dit Raadsbesluit, het College nog steeds niet gekomen met de voorgeschreven aanbeveling tot het benoemen van leden voor de permanente Referendumcommissie? Reeds bij de vaststelling van de eerste Zwolse Referendumcommissie, in 1995, zei de toenmalige burgemeester al toe binnenkort met een voordracht te komen. Dat is een slecht voorbeeld van “Samen maken we de stad”. En slecht voorbeeld doet slecht volgen.

1.3 Weer 5 maand later – april 2007 – nog geen aanbeveling van B&W

In reactie hierop werd ik bedankt voor mijn opmerking over de Referendumcommissie. “Die moet inderdaad nog definitief worden benoemd. Ik zal u daar in het eerste kwartaal van volgend jaar een voorstel over doen toekomen.”

2. Artikel 44 vragen over langdurig uitblijven aanbeveling B&W inzake  Referendumcommissie

Inmiddels is ook het 1e kwartaal 2007 al weer een paar weken verstreken, maar B&W heeft geen voorstel aan de Raad doen toekomen en ook de dynamische agenda van 5 april 2007 vermeld hierover niets.

Dit brengt D66 tot de volgende artikel 44 vragen:

  1. Komt nog deze maand of uiterlijk vóór de zomervakantie uw voorstel?
  2. Zo nee, waarom niet en wanneer dan wel?
  3. Waarom vergt dit ruim een jaar?


Het college beantwoordt deze vragen als volgt:

  1. In mei 2007 zal aan het college een voorstel worden voorgelegd voor het reglement van orde voor de referendumcommissie en de benoeming van de leden van de commissie. Na besluitvorming door het college zal het raadsvoorstel worden geagendeerd voor de raadscommissie bestuur waarna besluitvorming door de raad wordt verwacht voor het zomerreces;
  2. Zie ad a.;
  3. Een ambtelijke referendumwerkgroep (met ambtelijke vertegenwoordiging vanuit griffie, concernstaf, communicatie en publiekszaken) heeft voorstellen voorbereid. De voorbereiding van het voorstel inzake de benoeming van de leden van de referendumcommissie en het reglement van orde voor deze commissie heeft ambtelijk wat langere tijd gevergd dan was voorzien.

D66 Zwolle


Artikel delen:
Reacties 2
  1. Hmmm referenda. Misschien moeten ze eens naar de ervaringen in Zwitserland kijken. Daar gaat ongeveer alles via een referendum. Ik ben er zelf niet zo’n voorstander van, het gemiddelde volk heeft er te weinig verstand van in de meeste gevallen. Zoals bij die EU Grondwet, de meesten deden meer vanuit hun gevoel, dan dat ze daadwerkelijk de voor en nadelen van die grondwet wisten.


    ⚠️ Meld

Reageer