Gemeente Zwolle ontvangt minder bezwaarschriften

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft vorig jaar 15% minder bezwaarschriften ontvangen dan in 2010 . Dat blijkt uit het jaarverslag Bezwaarschriftenbehandeling.

Van de behandelde bezwaarschriften is 95% binnen de wettelijke termijn afgehandeld en 40% op een andere manier behandeld, waaronder de inzet van premediation. Ook kreeg de organisatie minder klachten dan in 2010 (2011:136, 2010: 166). Dit blijkt uit het jaarverslag Klachtenbehandeling. De meeste klachten (45%) gingen over de uitvoeringspraktijk. Hieronder valt een goede administratieve behandeling van brieven en verzoeken, een goede interne afstemming tussen verschillende organisatieonderdelen en een goede interne informatieverstrekking en dossiervorming. Dit percentage is overigens lager dan voorgaande jaren. Van alle klachten is 75% informeel afgehandeld. Dit houdt in dat de klacht in een gesprek behandeld is.

Doelstellingen 2012

In beide jaarverslagen zijn ook doelstellingen voor 2012 geformuleerd. Zo streeft de gemeente op het gebied van bezwaarschriften om alle ingediende bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn van 12 weken af te handelen en 40% op alternatieve wijze af te handelen. Hieronder valt (pre) mediation.

Bij de afhandeling van klachten wordt in 2012, waar mogelijk, de klachten informeel afgehandeld. Daarnaast wordt 95% van de klachten binnen zes weken en 35% binnen twee weken afgehandeld.

Artikel delen:

Reageer