Support voor verkeerseducatie op Zwolse basisscholen

Zwolle – De gemeente heeft net als voorgaande jaren een bijdrage van € 75.000 van de provincie gekregen voor het project Veilig op weg in het Verkeer. Dit biedt de mogelijkheid om komende periode meer Zwolse basisscholen de kans te geven deel te nemen aan dit project dat zich richt op verkeerseducatie en een veiliger schoolomgeving. In de afgelopen jaren hebben negen scholen meegedaan aan het project. Binnenkort wordt op vier nieuwe scholen met het project gestart.

Wethouder René de Heer: “Dat is een mooi resultaat. We zijn goed op weg, maar blijven ons de komende jaren inzetten om meer basisscholen te bewegen aan het project deel te nemen. Dat is mede mogelijk dankzij de bijdrage van de provincie. Verkeersveiligheid is vooral bij schoolgaande kinderen een belangrijk onderwerp. Zij vormen namelijk een kwetsbare groep in het verkeer. En door hen op jonge leeftijd te leren zich veilig te bewegen in het verkeer, boek je veel winst voor de toekomst. Daarin hebben ouders ook een rol. We willen hen bewust maken en stimuleren om verkeersveilig voorbeeldgedrag te vertonen. Daarnaast kunnen we binnen dit project de omgeving van de school verkeersveiliger maken, waardoor de leerlingen op een veilige manier de school kunnen bereiken”.

Het project

Scholen die deelnemen aan het project tekenen een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Daarmee verklaren de scholen en de gemeente zich gezamenlijk in te zetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de school in de breedste zin van het woord. De school voert activiteiten uit die gericht zijn op educatie en gedrag van leerlingen in het verkeer en de gemeente investeert in een aantal kleinschalige fysieke ingrepen bijvoorbeeld het verbeteren van een oversteek, attentieverhogende maatregelen en eventueel een verkeerverbod bij een school.

Samenwerking met partners

De gemeente Zwolle werkt binnen dit project nauw samen met andere partijen. Op het gebied van verkeerseducatie projecten en activiteiten ontvangt de gemeente Zwolle ondersteunende subsidie van de provincie Overijssel. De gemeente draagt zelf ook financieel bij aan het project.

Naast de provincie is Politie IJsselland, ROVO, Veilig Verkeer Nederland, de IJsselgroep en het BLOZ bij het project betrokken. Het BLOZ staat voor Besturenoverleg Lokaal Onderwijsbeleid Zwolle en is het platform waarop de besturen van primair en voorgezet onderwijs elkaar ontmoeten, gezamenlijk beleid afstemmen en van daaruit met de gemeente het overleg voeren.

Uiteraard is er, als het gaat om verkeerseducatie, ook een cruciale rol weggelegd voor de deelnemende scholen.

Deelnemende scholen

Dit jaar doen vier nieuwe scholen aan het project mee. Dit zijn De Parkschool (Assendorp), SBO de Brug (Spoolde), Openbare Montessori basisschool (Zwolle-Zuid) en de Openbare Daltonschool de Markesteen (Zwolle-Zuid). In de afgelopen jaren hebben de volgende scholen meegedaan aan het project:

· De Aquarel (Aa-landen)

· De Werkschuit (Aa-landen)

· De Wilgenburg (Aa-landen)

· GBS De Smaragd (Dieze)

· De Ichthus (Zwolle-Zuid)

· Het Stroomdal (Aa-landen)

· De Oosterenk (Wipstrik)

· De Emmaschool (Wipstrik)

· De Duyvencamp (Berkum)

Artikel delen:

Reageer