Openbaar Belang genomineerd voor ‘Stook je rijk-Trofee’

Zwolle – Woningcorporatie Openbaar Belang uit Zwolle is genomineerd voor de landelijke ‘Stook je rijk-Trofee’. De trofee is een aanmoedigingsprijs voor huurdersverenigingen, woningcorporaties en gemeenten die met energiebesparende maatregelen in een project de meeste vooruitgang hebben geboekt. De winnaar van de ‘Stook je rijk trofee’ wordt op 6 juni bekend gemaakt tijdens de slotbijeenkomst ‘Stook je rijk’ in Utrecht, een initiatief van de natuur- en milieufederaties, de Woonbond en de milieucentra Amsterdam en Rotterdam.

zonnecollectoren_470.jpg

Openbaar Belang is genomineerd voor de getoonde ambitie op het gebied van duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. Voor de realisatie van projecten in de afgelopen jaren èn voor de aanpak die de woningcorporatie voor de toekomst voor ogen heeft. Gerke Brouwer, directeur van Openbaar Belang is zeer content met de nominatie. “Het is prachtig dat we landelijk worden gewaardeerd voor zowel onze ambities op het gebied van duurzaamheid als voor de projecten met energiebesparende maatregelen die we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd”, aldus Brouwer. De woningcorporatie paste de afgelopen jaren duurzaamheidsmaatregelen toe bij de wooncomplexen ‘de Rembrandt’ en ‘Wanningstate’ die van een laag energielabel naar een A-label gingen.

Ook nu is Openbaar Belang volop actief als het gaat om energiebesparende maatregelen. Zo worden in Frankhuis (Stadshagen) momenteel 29 woningen met een A++-label gebouwd en start de woningcorporatie de komende maand met het renoveren van de woningen aan de Binnengasthuisstraat, die volgens de Passiefhuis-methode worden opgewaardeerd van een F‑label naar een A+-label. Gerke Brouwer: “Onze insteek bij het doorvoeren van duurzaamheids-maatregelen is dat in de eerste plaats huurders fors gaan besparen op hun stookkosten. Daarnaast vinden we het essentieel dat we met deze maatregelen een bijdrage leveren aan het milieu”.

Doordat energiekosten steeds een groter deel uitmaken van de totale woonlasten en de verwachting dat deze alleen maar gaan stijgen, heeft Openbaar Belang voor de toekomst stevige ambities op het gebied van duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. Zo wil de woningcorporatie dat haar 2.600 woningen in 2020 zijn opgewaardeerd naar gemiddeld een energielabel B. Uiteindelijk streeft de woningcorporatie er naar dat alle woningen energieneutraal worden. Ook voor nieuwbouw heeft de woningcorporatie vooruitstrevende plannen. Alle nieuwbouwwoningen worden zo duurzaam mogelijk gebouwd volgens het Trias Energetica principe. Daarbij wordt ook gewerkt aan het motiveren van bewoners om te besparen op het energieverbruik. Zo heeft de woningcorporatie Energiecoaches opgeleid die bewoners vrijblijvend voorzien van besparingsadviezen. Op deze wijze kan Openbaar Belang ook in de toekomst de energiekosten niet direct, maar wel indirect beïnvloeden.

Artikel delen:

Reageer