Asfalteringswerkzaamheden Frankhuizerallee op 4 mei

Op de Frankhuizerallee (hoofdrijbaan) vinden op vrijdag 4 mei asfalteringswerkzaamheden plaats. Verkeer moet daardoor rekening houden met oponthoud. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer doorgang te bieden. De werkzaamheden worden aangekondigd door middel van tekstborden langs de weg.

De werkzaamheden aan de Frankhuizerallee vinden plaats tussen 7.00 en 17.00 uur. Gestart wordt vanaf de rotonde ter hoogte van Bandijklaan. In de loop van de dag schuiven de werkzaamheden op richting de Belvédèrelaan. Het werk kan enige geluidsoverlast voor omwonenden met zich meebrengen.

Omleiding Havezathenallee

De Frankhuizerallee is onderdeel van de omleidingroute tijdens de werkzaamheden aan de Havezathenallee. Daarom is ervoor gekozen het onderhoud aan de Frankhuizerallee in de meivakantie te laten plaatsvinden. Naar verwachting is er dan minder verkeer. Getracht wordt de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden door steeds op één rijrichting te werken, zodat verkeer via de andere rijbaan om kan rijden.

Kwaliteit asfalt

De kwaliteit van de asfaltlaag op de Frankhuizerallee is op sommige plaatsen achteruit gegaan. Hierdoor kwam de verkeersveiligheid in het geding. Daarom is het noodzakelijk dat er aan die delen van de weg onderhoudt plaatsvindt. Op de plekken waar dat nodig is, wordt daarom een nieuwe laag asfalt aangebracht.

Artikel delen:

Reageer