ISO-certificaten voor Waterschap Groot Salland

Zwolle – Waterschap Groot Salland behaalde onlangs diverse ISO-9001-certificaten. Een bewijs dat er aandacht is voor continue kwaliteitsverbetering en klantgerichtheid.  

certificering.jpg

De certificerende instelling stelde vast dat het waterschap een kwaliteitssysteem hanteert en toepast dat voldoet aan NEN-EN-ISO 9001:2008. De behaalde certificaten gelden voor Handhaving keur en waterkwaliteit; Advisering Wet algemene bepaling Omgevingsrecht (WABO); Vergunningverlening; Afhandeling meldingen; Uitvoeren van hydrobiologisch onderzoek.  

Met het behalen van dit certificaat is ook een bestuurlijke ambitie gerealiseerd. Het bestuur hecht veel belang aan certificering, vooral ook omdat de betreffende certificaten behaald zijn voor afdelingen die direct te maken hebben met inwoners van het werkgebied.

Secretaris-directeur Eveline de Kruijk benadrukt dat het in de eerste plaats belangrijk is om het werk goed te doen. “Vervolgens kun je kiezen voor certificering. Er spreekt een zekere waardering uit voor het werk dat we doen en zoals we het doen.”

Artikel delen:

Reageer