‘Kunst op Zondag’ op de Nieuwe Markt

Zwolle – Van de maanden mei tot en met september 2012 is er op iedere laatste Zondag van de maand tussen 13.00 en 17.00 uur ‘Kunst op Zondag’ op de Nieuwe Markt.

bas_2.jpg

Kunstenaars uit Zwolle laten dan hun werk zien aan de mensen in de stad. Sonja Paauw van D66 en Lambert de Wolf van de belangenvereniging Nieuwe Markt hebben de organisatie op zich genomen naar aanleiding van een motie die in het najaar van 2011 in het kader van de nota ‘Zwolle bij de top van de Nederlandse Binnensteden’ werd aangenomen door de Zwolse gemeenteraad.

De motie:

Kunst op Zondag op de Nieuwe Markt

In het najaar van 2011 heeft de Zwolse gemeenteraad in het kader van de nota ‘Zwolle bij de top van de Nederlandse Binnensteden‘, de motie ‘Vrije markt op Zondag’ aangenomen. De motie draagt het college op:

ŸDe mogelijkheden van het houden een vrije markt voor particuliere niet-commerciële initiatieven op zondag te onderzoekenŸHierbij nadrukkelijk de Nieuwe Markt als mogelijke marktplaats te betrekken.

ŸVoor de start van het toeristenseizoen met een voorstel te komen.

Inmiddels is besloten dat 2012 een pilotjaar zal zijn en er uitvoering gegeven kan worden aan de motie. Omdat het woord ‘markt’ tot misinterpretatie leidt, heet het initiatief nu: Kunst op Zondag op de Nieuwe Markt.

DoelBijdragen aan de doelstellingen uit de nota ‘Zwolle bij de top van de Nederlandse Binnensteden’ door ook op zondag voor levendigheid in de binnenstad te zorgen. Ander doel is het bieden van een podium aan Zwolse (amateur)kunstenaars. 
|
Gewenst resultaat

Een regionaal bekende, gedragen en levendige Culturele Zondag op de Nieuwe Markt: iedere laatste zondag van de maand van mei tot en met september tussen 13.00 en 17.00 uur waar (amateur)kunstenaars, niet-versterkte muzikanten (niet meer dan één tegelijk) hun werk kunnen laten zien of horen aan het algemene publiek.  

Doelgroep

Bezoekers: Inwoners van Zwolle, jong en oud en toeristen.Deelnemers: amateurkunstenaars, beeldend kunstenaars. UitstralingKunst op Zondag op de Nieuwe Markt is kleinschalig, vriendelijk en niet commercieel. Er vinden dan ook geen muzikale activiteiten plaats die versterkt zijn en er is voldoende ruimte om lekker rond te lopen tussen het groen dat de Nieuwe Markt biedt.  
|
Criteria voor deelname en algemene randvoorwaarden

Ÿ         Er mogen geen grootschalige commerciële activiteiten plaatsvinden;
Ÿ         Kunstenaars mogen wel werk verkopen, maar er mag geen reclame gemaakt worden, bijvoorbeeld met een schreeuwerig uithangbord;
Ÿ         Getoond werk is van goede (artistieke) kwaliteit;
Ÿ         Er moet voldoende ruimte blijven om ook met een rolstoel Kunst op Zondag te bezoeken;
Ÿ         Deelnemende kunstenaars moeten uit de gemeente Zwolle komen;
Ÿ         De plek per deelnemer (een deelnemer kan ook een initiatief zijn dat bestaat uit meerdere personen) heeft als maximale afmeting 4m2;
Ÿ         Er moet voldaan worden aan veiligheidseisen die normaal ook voor een markt gelden; deelname geschiedt voor eigen risico, de vergunningaanvrager is niet verantwoordelijk voor welke aansprakelijkheid of schade dan ook;

Ÿ         Deelnemers hoeven niet persé een kraam te gebruiken, dit mag ook een tafel, ezel etc. zijn.Ÿ         Deelnemers zijn tussen 13.00 uur en 17.00 uur aanwezig (vroegtijdig weggaan mag maximaal met een half uur speling uitzonderingen daargelaten).
Ÿ         Opbouwen kan tussen 12.30 en 13.00 uur. Afbouwen tot 19.00 uur.
Ÿ         Aanmelden gaat via de secretaris van de Belangenvereiniging Nieuwe Markt Lambert de Wolf, Samuel Hirschstraat 3 mail dewolfhoc@home.nl.
Ÿ         Er zijn een aantal langwerpige partytafels beschikbaar (0,5 bij 2 meter), deelnemers kunnen zelf hun eigen tafels o.i.d. meenemen of gebruik maken van een tafel. Dit kan afgestemd worden met Lambert de Wolf.
Ÿ         Graag ontvangen we een vaste contactpersoon van verenigingen die meedoen. 

Risicos
Ÿ         Kunst op Zondag moet nog bekend worden bij deelnemers en publiek, een jaar zou hier te kort voor kunnen zijn, er is immers geen budget voor communicatieactiviteiten. Om dit risico te ondervangen zoeken we samenwerking met Zwolle Marketing.
Ÿ         Overlast voor bewoners rondom de Nieuwe Markt. Zij kunnen overlast melden bij de belangenvereniging Nieuwe Markt die de klachten kordaat op zal pakken.
Ÿ         Regentja 

Evaluatie

De pilot is geslaagd als:

Ÿ         Er voldoende deelnemers zijn aan Kunst op Zondag, niet te veel en niet te weinig (passend rondom en onder de tent).
Ÿ         Er voldoende bezoekers zijn (hierin wordt de mening van de deelnemers ook meegenomen).
Ÿ         Er weinig overlast is (proportioneel).  

De gemeente, initiatiefnemer en belangenvereniging Nieuwe Markt evalueren in november 2012 en bepalen dan of de culturele Zondag ook in de jaren daarna plaats zal vinden en kan uitgroeien tot een begrip in Zwolle en omgeving. 

Organisatie 

De belangenvereniging Nieuwe Markt voert de regie. Dat wil zeggen dat aanmelden om deel te nemen via hen gebeurt. Ook zorgt zij ervoor dat overlast wanneer mogelijk zo snel mogelijk wordt weggenomen en houden zij het aantal klachten dat hen bereikt bij. Zij waakt over de uitstraling van Kunst op Zondag en draagt zorg voor de organisatie op de dag zelf. Na de startfase zorgt zij ook voor blijvende bekendheid en overige communicatieactiviteiten. 

D66 (Sonja Paauw): Samen met de belangenvereniging zorgt zij voor de bekendmaking en overige communicatieactiviteiten. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met o.a. Zwolle Marketing. De gemeente: de afdeling Economie en de afdeling Handhaving is betrokken bij Kunst op Zondag. Beide afdelingen worden op de hoogte gehouden door de Belangenvereniging Nieuwe Markt. Samen proberen zij de Zondag tot een succes te maken.

 

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Oidbolligheid troef in zwolle. Vraag me nog steeds af waarom er een bushalte is daar is neergezet terwijl daar geen bus of tram rijdt.

    Zwolle………….. daar gebeurd het…bleeeh!!    Maak melding

  2. Dat plein op de foto hadden ze beter een grote fietsenstalling kunnen maken voor alle fietsen die overal in de weg staan in het centrum


    Maak melding

Reageer