Trias Jeugdhulp financieel gezond richting transitie

Zwolle – In 2011 is het provinciale beleid voor jeugdzorg sterk gewijzigd. Trias Jeugdhulp ontvangt sinds vorig jaar een vast bedrag aan subsidie voor de hulpverlening per afgesloten cliënt. Ongeacht de hulp die wordt geboden, variërend van ambulante hulp tot 24-uurs zorg tot een combinatie van diverse vormen (trajectfinanciering). 

In 2011 hielp Trias met diverse vormen van (geïndiceerde) hulp ruim 1500 cliënten; 59 procent jongens en 41 procent meisjes. In 2011 zijn er ook 600 kinderen/jongeren succesvol uitgestroomd. Deze cijfers zijn exclusief de hulp die Trias biedt zonder tussenkomst van Bureau Jeugdzorg Overijssel. Hieronder vallen: gemeentelijke projecten en het 1000-jongerenplan. Daarmee komt het totaal aantal geholpen kinderen/jongeren op bijna 2000. Bijna de helft van de cliënten die Trias op indicatie helpen, zijn kinderen zich in de basisschool-leeftijd (5 tot en met 12 jaar): 48 procent. Dit percentage blijft constant. Het aandeel van de groep 0-4 daalt al een aantal jaren, terwijl het aandeel van jongeren 13-17 jaar daarentegen stijgt (2011: 35%, 2010: 33,1%).

Gemeentelijke projecten

Trias Jeugdhulp nam in 2011, in aanloop tot de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten, deel aan verschillende gemeentelijke projecten en pilots: In Zwolle nam Trias in 2011 deel aan een project ambulante hulp zonder indicatie voor kinderen tot 6 jaar en hun ouders/verzorgers. Deze laagdrempelige hulp moet voorkomen dat kinderen later een beroep doen op geïndiceerde jeugdzorg. Ook het project met de gemeente Hardenberg (2011-2013) heeft tot doel om in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning te bieden, gericht op het opgroeiende kind -9 maanden tot 23 jaar en zijn directe omgeving. In Kampen liep er in 2011 eveneens een project voor een laagdrempelig ambulant aanbod, in samenwerking met meerdere partijen. Relatief nieuwe loot aan de stam is het 1000-jongerenplan, waarbij we kwetsbare jongeren van 16-27 jaar begeleiding bieden bij het vinden van een baan, opleiding en een stabiele woon- en leefsituatie. Trias Jeugdhulp verzorgt de uitvoering van het project voor IJssel-Vecht, in opdracht van provincie Overijssel. In 2011 legden wij contact met 421 jongeren; 219 van hen vonden in 2011 al een baan; de overige jongeren wacht in 2012 een plek op de arbeidsmarkt.

Financieel gezond

Trias Jeugdhulp heeft het financiële jaar 2011 afgesloten met een positief resultaat van 351.000 euro en is financieel gezond.
Samenwerking Vitree

Op dit moment verkennen Trias Jeugdhulp en Vitree verdergaande vormen van samenwerking. In 2011 startte een onderzoek naar de meerwaarde en mogelijkheden van een intensieve samenwerking tussen beide partijen. Een advies volgt in de zomer van 2012.

Artikel delen:

Reageer