Nieuwe aanwinsten collectie WOII voor HCO

Zwolle – Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) beheert een omvangrijke en gevarieerde documentatie over de Tweede Wereldoorlog. Deze maand uitgelicht: nieuwe aanwinsten over verzetsman Oene Meek, documentalist Roel Kisteman en een van de bevrijders van Zwolle, Leo Major.

Het aantal mensen dat uit eigen waarneming nog kan getuigen over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt snel kleiner. Hun kinderen brengen belangrijke documenten onder in het HCO. Deze maand uitgelicht: nieuwe aanwinsten over verzetsman Oene Meek, documentalist Roel Kisteman en een van de bevrijders van Zwolle, Leo Major.

Oene Meek

Op 23 januari 2012 is verzetsman Oene Meek overleden. Meek was onder andere betrokken bij de Zwolse verzetskrant “De stem van Londen” en het onderbrengen van onderduikers. In 1944 werd hij opgepakt en kwam via doorgangskamp Vught terecht in concentratiekamp Sachsenhausen. In juni 1945 keerde hij sterk vermagerd terug naar Zwolle. Zijn dochter Jeanet heeft het archief van Oene Meek aan het HCO in bewaring gegeven. Hierin bevinden zich -onder andere- een portret van haar vader, getekend in kamp Sachsenhausen, en een door hemzelf opgetekend verslag van zijn activiteiten in de oorlog.

Roel Kisteman

Roel Kisteman maakte de oorlog als kind mee. Kisteman verzamelde in zijn latere leven veel documentatie over de luchtoorlog boven Staphorst, Rouveen en wijde omgeving. Hij gold als autoriteit op dit gebied. Door bemiddeling van de heer Jouk Huisman uit Staphorst kwam het HCO in het bezit van een twintigtal mappen met onderzoeksdocumentatie, foto’s en correspondentie over neergekomen vliegtuigen en hun bemanningen.

Leo Major

De Canadees Leo Major (1921-2008) had een voortrekkersrol bij de bevrijding van Zwolle in april 1945. In 1944 verbleef hij enige tijd bij de familie Sliepenbeek in Nijmegen om te herstellen van eerder opgelopen verwondingen. De heer Kramer, zoon van mevrouw Sliepenbeek, schonk foto’s van Major uit deze periode aan het HCO.

Artikel delen:

Reageer