Waterschap mag zelf boete opleggen

Zwolle – Waterschap Groot Salland maakt met ingang van 1 mei gebruik van een nieuwe wet waarmee het bij bepaalde overtredingen geldboetes mag opleggen aan zowel personen als bedrijven.

strafbeschikking.jpg

In welke gevallen? Het gaat om overtredingen als een illegale lozing van stoffen, het handelen in strijd met watervergunningsvoorschriften, het onttrekken van grondwater zonder melding of vergunning en het zonder vergunning werkzaamheden verrichten aan dijken en watergangen. De invoering van nieuwe wetgeving maakt de Bestuurlijke Strafbeschikking per 1 mei 2012 mogelijk voor alle lagere overheden, waaronder de waterschappen. Daarnaast houden ze de bestaande bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen. De inzet van de strafbeschikking is gericht op een effectievere en efficiëntere handhaving van de Waterwet.

BOA

Eenvoudige strafbare feiten kunnen nu, zonder tussenkomst van de strafrechter, worden afgehandeld met een strafrechtelijke boete. De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA) van het waterschap zijn bevoegd de boete uit te vaardigen. Deze wordt geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau. Nadat hier de zaak is aangeleverd, verstuurt het de strafbeschikking naar de verdachte en start de inning van de geldboete. Als de verdachte het niet eens is met de strafbeschikking kan hij verzet instellen bij de Officier van Justitie. 

Uitzonderingen

Het Openbaar Ministerie heeft een richtlijn opgesteld voor het werken met deze strafbeschikking. Zware overtredingen zijn uitgezonderd en worden op de oude manier via een proces-verbaal afgehandeld. Naast waterschappen  kunnen regionale uitvoeringsdiensten, Rijkswaterstaat, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit de beschikking toepassen.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Je kunt toch gewoon in beroep gaan?

    In een ander topic werd aangegeven, dat van burgers verwacht wordt dat ze bijstandsfrauderende buren aangeven. Dat was in de ogen van velen niet goed; er moesten dan maar meer opsporingsambtenaren komen, want het was hun werk!

    Wat ik toen al voorspelde gebeurt dus ook: als er meer opsporingsambtenaren komen gaat men piepen dat er te veel opsporingsambtenaren zijn.

    Gewoon in beroep gaan als er ten onrechte een boete is opgelegd. Werkt straks net zoals met verkeersbekeuringen.


    Maak melding

Reageer