Opening nieuwe fietspaden Mastenbroek – Zwolle

Zwolle – Op donderdag 3 mei worden de vernieuwde fietspaden in de polder Mastenbroek officieel geopend. Gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel, wethouder Wolbert Meijer van de gemeente Zwartewaterland en dagelijks bestuurslid Jan Laarman van het waterschap verrichten op sportieve wijze de openingshandeling. Zij worden daarbij begeleid door een groepje leerlingen van basisschool De Driemaster uit Mastenbroek.

Over een totale lengte van ca. 21 km zijn langs verschillende weteringen de fietspaden vernieuwd en verbreed. Dit als onderdeel van het gezamenlijke project ‘Realisatie natuurvriendelijke oevers en fietspaden in de polder Mastenbroek. Ook onderdeel van de totale aanpak was het baggeren van de waterbodem om voldoende afvoercapaciteit te blijven waarborgen. Verder de realisatie van drie vispassages bij stuwen waardoor vissen zich door de gehele polder kunnen zwemmen. Deze werken vroegen om een investering van 3,2 miljoen euro. Groot voordeel van de gezamenlijke uitvoering aanleg fietspaden en oevers was het beperken van de overlast. Het project vloeit voort uit het Uitvoeringsprogramma van het Nationaal Landschap IJsseldelta. De afronding van de oevers volgt later dit jaar.

Artikel delen:

Reageer