SITA wordt verantwoordelijk voor huishoudelijk restafval

Zwolle – SITA, specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement – wordt verantwoordelijk voor de verwerking van minimaal 80.000 en maximaal 110.000 ton huishoudelijk restafval van 12 gemeenten in de regio IJssel-Vecht. Deze gemeenten in Midden- en Oost-Nederland, die tot nu hun afval gezamenlijk verwerkten in het samenwerkingsverband Stivam, hebben een overeenkomst voor minimaal vijf en maximaal tien jaar met SITA gesloten voor de duurzame verwerking van al hun huishoudelijke afval.

SITA gaat dit afval verwerken in de Europark Verbrandingsinstallatie (EVI) nabij Coevorden. EVI behoort tot de meest efficiënte en duurzame afvalverwerkingsinstallaties in Europa en verwerkt per jaar het restafval van meer dan 750.000 burgers. Voor deze Europese aanbesteding hadden zich vier partijen aangemeld. Mede omdat SITA kan voldoen aan de strikt gestelde duurzaamheidscriteria heeft zij deze gunning verkregen. De overeenkomst tussen Rova – verantwoordelijk voor het afvalmanagement in de aangesloten gemeenten – en SITA omvat de inzameling van alle huishoudelijke afvalstromen binnen 12 gemeenten.

Het contract kan worden aangevuld met nieuw toetredende Rova-gemeenten, waarbij de maximaal te verwerken hoeveelheid huishoudelijk afval kan oplopen tot ongeveer 110.000 ton. SITA verwerkt het afval en zet het restafval in voor de opwekking van (groene) energie. Zo produceert de afvalenergiecentrale EVI uit het restafval voldoende energie om in een energiebehoefte van meer dan 98.000 huishoudens te voorzien. De energie van EVI wordt voor de helft aangemerkt als groene stroom.

Duurzame afvalverwerking tegen redelijke prijs

Hoewel de feitelijke verwerking van het afval vanaf 1 juli 2016 van start gaat, besloot Rova al dit jaar tot uitbesteding over te gaan, aangezien de marktomstandigheden op dit moment de mogelijkheid bieden op een goede kwaliteit van de dienstverlening tegen de best denkbare prijs. “Gemeenten staan voor de vraag hoe zij afval tegen redelijke kosten zo duurzaam mogelijk kunnen verwerken. SITA heeft bewezen dat die twee goed kunnen samengaan door te investeren in moderne installaties en in een uitstekend logistiek proces", aldus Herman Snellink, directeur Waste Flow Management van SITA Nederland. “Wij beschouwen afvalstoffen als energie en grondstoffen en zien er tijdens de verwerking op toe dat ze op een nuttige wijze kunnen worden hergebruikt. Voor Rova doen we dit in EVI: een uit het oogpunt van duurzaamheid uitstekend presterende en uiterst geavanceerde afvalenergiecentrale.”

SITA sloot eerder vergelijkbare contracten met samenwerkende gemeenten in de Regio’s Arnhem en de Achterhoek en Cyclus (14 gemeenten in de omgeving van Gouda). Deze nieuwe belangrijke overeenkomst stelt haar in staat haar verwerkingscapaciteit optimaal te benutten.

Artikel delen:

Reageer