VVD Zwolle wil niet wachten op nieuw kabinet

Zwolle – VVD Zwolle roept op de ontstane politieke situatie te gebruiken om het Zwolse sociale bestel kritisch te bekijken. Raadslid Hans Wijnen maakt het een en ander duidelijk via een nieuwsbrief deze maandag.

De VVD Zwolle doet een brede oproep aan de Zwolse samenleving om de noodzakelijke aanpassingen in het Zwolse sociale domein kritisch onder de loep te nemen. De huidige politieke situatie in Den Haag maakt dat er ook voor Zwolle veel onduidelijk is. De nieuwe Wet Werken naar Vermogen is door de kamer controversieel verklaard. Dat betekent dat de gemeente tot na de formatie van een nieuw kabinet af moet wachten hoe zij de voorgestelde veranderingen definitief in Zwolle kan invoeren. De VVD Zwolle is van mening dat we juist nu niet stil moeten zitten en afwachten tot er een nieuw kabinet aantreedt, maar roept op om juist nu kritisch te kijken naar de onafwendbare noodzakelijke aanpassingen op sociaal gebied. De Wet Werken naar Vermogen voorziet in belangrijke noodzakelijke aanpassingen in het sociale domein zoals ontschotting van doelgroepen en gelden.

In Zwolle klinken geluiden om bepaalde delen van de wet, zoals de huishoudtoets, niet door te voeren nu de wet voorlopig controversieel is verklaard. De VVD vindt het onverstandig om dit punt zomaar van tafel te vegen zonder daarvan eerst met elkaar de financiële consequenties helder te hebben.

De VVD vindt het van groot belang om een goede balans te vinden in inkomen tussen werkenden en niet werkenden. Werken moet de prikkel blijven. Als werken mogelijk is, is dat wat de VVD betreft de beste manier om mee te doen en in inkomen te voorzien. Een werkgeversbenadering die echt aansluit bij werkgevers heeft daarom voor de VVD Zwolle hoge prioriteit. Voor wie werken niet mogelijk is, moeten er andere oplossingen komen waarbij meedoen zoveel mogelijk het uitgangspunt moet zijn. Schrijnende gevallen moeten worden geholpen. Een ander voorbeeld is het mogelijk behouden van Persoonsgebonden Budgetten (PGB’en) voor Zwolse burgers. De VVD vindt het een groot goed als burgers zelf kunnen kiezen waar ze zorg inkopen. Burgers weten zelf het best welke hulpverlening bij hen past. In het verleden is echter gebleken dat er vaak op een oneigenlijke manier gebruik is gemaakt van de PGB’en waardoor de regeling onbetaalbaar is geworden. Er zal dus eerst goed gekeken moeten worden of herinvoering van de regeling in Zwolle wenselijk is en of dat op een manier kan die misbruik onmogelijk maakt en betaalbaar is. Omdat er beperkte middelen zijn en we het geld maar één keer kunnen uitgeven roept de Zwolse VVD fractie daarom op om nu geen regelingen overboord te gooien maar alles in samenhang te bezien. Alleen dan kunnen we tot een goed en betaalbaar Sociaal Stelsel komen in Zwolle.

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Al dit ‘klein bier’-nieuws verbleekt bij het volgende :
  Reactor 4 van Fukushima zal bij een nieuwe forse aardbeving het weleens kunnen begeven (mn het koelbad volgepropt met gebruikte zeer radioactieve staven) vervolgens volgt een grote brand, de vrij komende cesium is 85 x die van Chernobil en wordt door de jetstream meegenomen naar de VS en vervolgens Europa en regent daar uit, met fatale gevolgen

  http://fukushima.greenaction-japan.org/2012/05/01/an-urgent-request-on-un-intervention-to-stabilize-the-fukushima-unit-4-spent-nuclear-fuel/


  Maak melding

 2. Nou wimpie, dat bespaart ons een hoop elektriciteit als we ’s avonds het licht niet meer aan hoeven te doen!
  (iedereen geeft licht)


  Maak melding

 3. Ik word altijd treurig als de VVD wederom met dit soort asociale voordrachten komt. Kunnen we de VVD niet controversieel verklaren? Ze maken meer kapot dan we met z’n allen goed kunnen maken.


  Maak melding

 4. “Als werken mogelijk is, is dat wat de VVD betreft de beste manier om mee te doen en in inkomen te voorzien.”
  Dat klinkt toch erg redelijk.  Maak melding

 5. Alles wat in het artikel gesteld is is toch best redelijk? Ik snap het probleem niet helemaal.
  Het is toch logisch dat het voor Zwolle ook het beste is om niet zomaar alles van de tafel te vegen?!?


  Maak melding

 6. @hajo en plantje

  De wwnv is een a-sociaal gedrocht.
  Een partij als de vvd vertelt daarom ook altijd slechts de helft van het verhaal.
  Dat er momenteel veel werklozen zijn is een bekend feit, ongeveer 500.000.
  Deze mensen willen in het algemeen niets liever dan aan het werk.
  Wat rechts dan altijd “vergeet” mee te delen (daarom doe ik het maar) is dat er veel te weinig vacatures tegenover staan.
  Dus al wil je graag en hard aan het werk, er is geen ruimte.

  Ook heb ik nooit gehoord dat “heer” Rutte een goeie overeenkomst heeft gesloten met heer Wientjes (die zegt de werkgevers te vertegenwoordigen). Met een goeie overeenkomst bedoel ik dat de heer Wientjes bijvoorbeeld binnen een jaar, namens de werkgevers 300.000 banen garandeert.
  Behalve van de werkzoekenden mag namelijk ook een stevige inspanning van de werkgevers worden verwacht.
  Daarover is rechts altijd doodstil. Erg laf van ze.

  Ook op verantwoordingsdag kon Rutte geen enkele inspanning van zijn kant benoemen om de economie en de werkgelegenheid te stimuleren. Hij heeft anderhalf jaar lui achterover geleund wat dat betreft.


  Maak melding

Reageer