Saxion en Windesheim ontwikkelen expertisecentrum

Zwolle – De hogescholen Saxion en Windesheim zetten in op de toekomst van technologische innovatie. Gezamenlijk gaan zij, met steun van de provincie, naast een kenniscentrum voor techniekonderwijs hèt expertisecentrum voor High Tech Systemen en Materialen (HTSM) ontwikkelen.

“De provincie stimuleert innovatieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden”, aldus Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie. “Versterking van het concurrentievermogen van het (internationale) Overijsselse bedrijfsleven in de topsectoren High Tech Systemen & Materialen, Chemie en Life Science/Health staat daarbij centraal”. In totaal stelt het provinciaal bestuur een budget van € 69,1 miljoen beschikbaar via het investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie. High tech systemen en materialen zijn tot speerpunt van beleid benoemd.

Saxion en Windesheim sluiten daarbij aan en richten gezamenlijk twee centres of expertise in: het Centre of Expertise HTSM-oost (Echo) en het Centre of Expertise Techniek Onderwijs (CTO). In samenhang met de provinciale agenda en innovatiesprong High Tech in Twente zullen deze twee expertisecentra een belangrijke bijdrage leveren aan de focus op techniek in Oost Nederland”, aldus Wim Boomkamp, voorzitter van het CvB van Saxion.

Echo, expertise in HTSM

Met het Centre of Expertise voor High Tech Systemen en Materialen (Echo) willen Saxion en Windesheim excellent praktijkgericht onderzoek uitvoeren. CvB voorzitter Albert Cornelissen van Windesheim zegt daarover: “Samenwerken op basis van sterke eigen competenties en gelijkwaardigheid in het partnership toont aan succesvol te zijn, door de steun van gedeputeerde Rietkerk”. Met de samenwerking in het centre of expertise zullen beide hogescholen niet alleen verdieping van praktijkgerichte kennis bewerkstelligen, maar ook bijdragen aan verrassende proces- en productinnovaties bij het regionale bedrijfsleven. Hiermee komt de technologische kennis en kunde van afgestudeerde bachelorstudenten van Saxion en Windesheim op hoog niveau. Vooralsnog zijn er zes researchthema’s benoemd. Deze lopen uiteen van ‘robotica in zorg en welzijn’ tot ‘nano applicaties’ en ‘industriële procesoptimalisatie’. Inmiddels zijn vanuit het bedrijfsleven meerdere businesscases voor de verschillende thema’s aangedragen.

Techniekonderwijs

Industriële groei, innovatie en onderzoek vraagt om grote aantallen goed gekwalificeerde technici. Echter, het aantal jonge bèta georiënteerde afgestudeerden groeit niet, maar loopt terug. Daarom hebben Windesheim en Saxion met enkele partners het plan opgevat om via een Centre of Expertise Techniekonderwijs effectieve sturingsmechanismen te ontwikkelen waardoor bijvoorbeeld techniekenthousiaste docenten worden opgeleid om het bètatalent van jongeren te kunnen aanspreken.

Mbo

Mbo en hbo trekken in Overijssel gezamenlijk op in het streven naar versterking van vakmanschap. Rietkerk: "Naast de aanvraag voor een Center of Expertise heeft het mbo-veld een aanvraag ingediend die daaraan gekoppeld is, nl een centrum voor innovatief vakmanschap ‘nieuwe materialen en systemen. Het mbo is de basis voor succesvolle innovatie: 65% van de vakmensen is op mbo-niveau geschoold!”.

Provincie, Saxion en Windesheim

De oprichting van het Polymer Science Park (kunststoftechnologie) was een eerste stap. Nu krijgt Overijssel met het Centre of Expertise HTSM-oost een stevig ‘higtech’ profiel. Met de steun van de provincie zijn beide hogescholen in staat om aan te sluiten bij deze topsector en de samenwerking met bedrijven en instellingen concreet vorm te geven.

Artikel delen:

Reageer