Open ochtend Buurtkamer Assendorp

Zwolle – WijZ en Zorgcombinatie Zwolle zetten op donderdag 10 mei de deuren open van de nieuwe buurtkamer in Assendorp. De behoefte aan deze buurtkamer komt voort uit het wegvallen van dagverzorging en dagbesteding. Daardoor valt er een aantal ouderen buiten de boot: voor hen zijn er geen passende activiteiten in de wijk en door een gebrek aan contacten dreigt eenzaamheid. De buurtkamer is een goed alternatief. Mensen zijn er welkom voor activiteiten en voor contacten met buurtgenoten. Tijdens de open dag kunnen belangstellenden kennis maken met de buurtkamer, de coördinatoren en de vrijwilligers.

Op donderdag 10 mei houdt de Buurtkamer Assendorp open huis voor wijkbewoners, potentiele deelnemers, instellingen en organisaties uit de wijk  en overige belangstellenden. Zij kunnen kennismaken met medewerkers en vrijwilligers en natuurlijk ook de locatie bezichtigen. De open ochtend is een zeer geschikte gelegenheid om ouderen te laten ervaren hoe het er in de Buurtkamer aan toe gaat. Zij kunnen eventueel ook deelnemen aan een activiteit. Van 9.30 tot 12.30 uur staat de koffie klaar. De ochtend wordt muzikaal omlijst door accordeonist Jan Bekendam.

Activiteiten en contacten

Als gevolg van de zogeheten pakketmaatregel (van AWBZ naar WMO) ontstaan er participatieproblemen voor kwetsbare senioren. Zij komen niet meer in aanmerking voor dagbesteding en dagverzorging, zetten vaak zelf niet de stap naar de gemeente en krijgen zo lang niet altijd de hulp die nodig is. Sociaal isolement en inactiviteit liggen dan op de loer. Om deze senioren bij de samenleving te betrekken starten WijZ en Zorgcombinatie Zwolle per 24 mei de Buurtkamer Assendorp.

We doen het samen

Het motto van de Buurtkamer is: We doen het samen! Dat gaat niet alleen over de samenwerking tussen WijZ en Zorgcombinatie Zwolle die elkaar hebben gevonden op de locatie Achter de Hoven. Veel van het werk voor de buurtkamer wordt samen uitgevoerd met vrijwilligers. Zij bepalen op hun beurt samen met de deelnemers de activiteiten van de Buurtkamer. Voor de aanmelding van deelnemers wordt ook samenwerking gezocht met de wijk. Soms vinden mensen het best lastig om zich aan te melden. Vrienden, familie of buren kunnen dan helpen om even over de drempel te komen. Ook met instanties en organisaties uit Assendorp wordt daarom samengewerkt: huisartsen, fysiotherapeuten en bijvoorbeeld thuiszorg kunnen mensen helpen om naar de buurtkamer te komen, maar ook bijvoorbeeld kerken kunnen potentiele deelnemers stimuleren om eens een kijkje te komen nemen.

Overige informatie

De Buurkamer vindt plaats in ‘Achter de Hoven’, naast de Molenhof en de Jeruzalemkerk in Assendorp. De Buurtkamer is iedere donderdagochtend geopend voor deelnemers en belangstellenden. Voor informatie, kennismaking en aanmelden kunt u daar terecht. Ook kunt u contact opnemen met WijZ: 038 – 8 515 700. De kosten per dagdeel bedragen € 7,- dit is inclusief de warme maaltijd.

Artikel delen:

Reageer