Kunstopdracht Muziekwijk Holtenbroek

Zwolle – De gemeente kent een percentageregeling voor beeldende kunst in Zwolle. Deze regeling houdt in dat in Zwolle bij grote projecten 1% van de bouwsom wordt besteed aan een opdracht voor beeldende kunst. In 1996 is dit uitgebreid voor de infrastructuur.

Ter gelegenheid van de afronding van de Muziekwijk heeft woningcorporatie SWZ budget voor een kunstopdracht beschikbaar gesteld en is er door de stichting Beeldentuin Holtenbroek een aanvullend bedrag bijeengebracht. Er is een werkgroep geformeerd waarin ook wijkbewoners zitting hebben. De kunstopdracht wordt begeleid door de commissie beeldende kunst van de gemeente Zwolle. Als er een budget vrijkomt via de percentageregeling dan is de procedure als volgt: Er wordt een kunstopdracht geformuleerd door een werkgroep die is samengesteld door de Commissie Beeldende Kunst Zwolle.

De selectie van een of meer kunstenaars geschiedt vervolgens op basis van de opdrachtformulering. Is er een kunstenaar (of meer kunstenaars) gevonden, dan wordt aan het gemeentebestuur (College van B&W) voorgesteld om deze kunstenaar(s) een ontwerpopdracht te geven. Als het gemeentebestuur instemt, kan de kunstenaar een het schetsontwerp voor het kunstwerk maken. Het ontwerp dat door de kunstenaar(s) is gemaakt, wordt door de werkgroep beoordeeld.

Als de werkgroep positief is over het ontwerp, dan wordt aan B&W voorgesteld om de kunstenaar een definitieve opdracht te verstrekken. Stemt het gemeentebestuur wederom in, dan kan de kunstenaar echt aan het werk.

Muziekwijk Holtenbroek

De wijk Holtenbroek is een naoorlogse uitbreiding van de historische stad Zwolle en is gelegen ten noordwesten van de oude stad. De wijk wordt begrensd door het Zwarte Water. Van oorsprong was dit een drassig gebied, waar de naam nog naar verwijst.

Holtenbroek is zo´n vijftig jaar geleden opgezet volgens een bijzonder stedenbouwkundig plan – vier wijkdelen gescheiden door het zogenaamde Groene Assenkruis. Holtenbroek is een in alle opzichten gevarieerde wijk, zowel in de woningbouw – hoog en laag, duur en minder duur – als in de bevolkingssamenstelling, die in vergelijking met andere wijken zeer divers is.

Er is veel groen en water, er zijn veel scholen, sportvelden, maar ook drie complexen voor senioren. De architectuur in de wijk is modern, opvallend en verrassend. Dat geeft de wijk een heel eigen gezicht.

In Holtenbroek werd een aantal jaren geleden een grootschalige herstructurering opgestart, waarbij nieuwe voorzieningen worden gerealiseerd en grote delen van de wijk zijn (en nog worden) vernieuwd. Bij deze wijkvernieuwing zijn verschillende partijen betrokken en zijn innovatie en duurzaamheid kernbegrippen.

Onderdeel van Holtenbroek is de nieuwe ‘Muziekwijk’, de nieuwbouw gelegen tussen Obrechtstraat, Mozartlaan, Klooienberglaan en Händellaan, waar SWZ nieuwe huur- en koopwoningen realiseert voor veel verschillende typen bewoners. In de Muziekwijk is veel aandacht voor groen en aan de Klooienberglaan wordt het project ‘Mens- en Milieuvriendelijk Wonen’ gerealiseerd.

Ter gelegenheid van de afronding van de Muziekwijk heeft woningcorporatie SWZ budget voor een kunstopdracht beschikbaar gesteld en is er door de stichting Beeldentuin Holtenbroek een aanvullend bedrag bijeengebracht. Er is een werkgroep geformeerd waarin ook wijkbewoners zitting hebben. De kunstopdracht wordt begeleid door de commissie beeldende kunst van de gemeente Zwolle.

Kader beeldende kunstopdracht:

Enerzijds zal de bijdrage van de beeldende kunst rekening moeten houden met de dynamiek, transformatie en de geschiedenis van de wijk en de diversiteit van haar bewoners. Deze moeten door middel van de toepassing van beeldende kunst zichtbaar gemaakt worden.

Anderzijds moet de kunsttoepassing een kroon worden op de afronding van de Muziekwijk door uitdrukking te geven aan de wijk als plek van ontmoeting. Kernwoorden hierbij zijn herkenbaarheid, duurzaamheid, verandering en zichtbaarheid. De kunstopdracht moet leiden tot duurzame veranderingen/toevoegingen in de openbare ruimte, die aanwezig zullen blijven in het plangebied.

Op welke wijze de beeldende-kunstbijdrage gestalte moet krijgen en met welke techniek dit wordt uitgedrukt is aan de kunstenaar. Het kan gaan om één of meer objecten. Het vastgestelde plan voor de inrichting van de openbare ruimte is leidend. De locatie is Holtenbroek 1, maar de exacte plek staat nog open. Het werk dient duurzaam en onderhoudsarm uitgevoerd te worden.

Er is een all in budget van € 25.000,- exclusief BTW beschikbaar. De kans bestaat dat dit bedrag nog (iets) wordt verhoogd.

De werkgroep nodigt de kunstenaar uit om kennis te nemen van informatie ten aanzien van de Muziekwijk via de website www.muziekwijk-zwolle.nl/home. Kunstenaars die belangstelling hebben voor deze opdracht worden verzocht relevante documentatie in te zenden, 2-dimensionaal, op A4-formaat vóór 7 juni 2012.

Op de enveloppe vermelden ‘kunstopdracht Holtenbroek’. De selectie vindt plaats door de werkgroep op basis van het hierboven geschetste kader. De werkgroep heeft voorkeur voor een kunstenaar wonend of werkend in Zwolle of omgeving. Aan de geselecteerde kunstenaar(s) zal vervolgens gevraagd worden om, mede op basis van input van wijkbewoners, hun ideeën voor de kunstopdracht uit te werken.

Daarna wordt de opdracht definitief aan een kunstenaar verleend. Gestreefd wordt naar oplevering van het kunstwerk najaar/eind 2013, afgestemd op de afronding van de Muziekwijk.

Zenden aan:
Commissie Beeldende Kunst
t.a.v. M. Zweers
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Artikel delen:
Reacties 2
  1. en weer word er geld uitgegeven aan nietszeggende zaken….
    laat de gemeente eens nadenken over projecten en zorgen dat de wijk leefbaarder wordt ipv allerlei “kunstnaars”geld te geven waar niemand op zit te wachten:'(


    Maak melding

Reageer