Discussie rond grote evenementen bij Wijthmenerplas

Zwolle – Vanwege trends en ontwikkelingen is er behoefte aan nieuw evenementenbeleid. Met dit nieuwe beleid wordt ingespeeld op de veranderende omstandigheden en wordt een evenwichtig afwegingskader voor evenementen gerealiseerd. Maandagavond werd dit onderwerp tijdens een meningvormend debat besproken.

Er hadden zich, betreffende grotere evenementen bij de Wijthmenerplas, vier insprekers gemeld. Het betrof mevrouw Wilbrink en de heren Huisman, Berk en Steinmetz. Alle insprekers stelden het houden van grootschalige evenementen rond de Wijthmenerplas ter discussie. Ze vinden dat de festivals voor veel overlast zorgen, en verstoren het woongenot. Bovendien vinden de insprekers dat het schade toebrengt aan flora en fauna. In het verleden zouden door de gemeente Zwolle valse beloftes gedaan. Bij de aanvaardbaarheid van een evenement worden de aspecten openbare orde en veiligheid, de impact op de omgeving en verkeersafwikkeling in beschouwing genomen. In de nota worden ook uitgangspunten geformuleerd voor de subsidiering van evenementen. De directe regulering van evenementen wordt vastgelegd in een beleidsregel. De bevoegdheid tot het vaststellen van de beleidsregel ligt bij de burgemeester.

De woordvoerders van de fracties konden zich over het algemeen vinden in het voorstel. Goed dat er voor kleine wijkgebonden evenementen geen vergunning meer nodig is. Wat betreft de Wijthmenerplas vroeg men duidelijkheid over de gemaakte afspraken. Wethouder De Heer zegt toe om nog voor de besluitvormingsronde met een reactie te komen op de inspraak.

Veel fracties geven aan dat evenementen positief bijdragen aan een bruisende stad. Zwolle is een regiostad en wil bij de top tien van de beste binnensteden behoren. Het brede aanbod spreekt aan. Er worden een aantal positieve voorbeelden van grootschalige evenementen genoemd, zoals het bevrijdingsfestival en de halve marathon. Maar er zijn ook minder goede ervaringen. Met name speelt hier geluidsoverlast.

Er worden door enkele woordvoerders suggesties gedaan om hier beter mee om te gaan, bijvoorbeeld door innovatieve geluidsmetingen. Er wordt aangedrongen op strenge handhaving. Verder wordt er gevraagd naar de resultaten van de onderzoeken naar de schade voor de flora en fauna.

Wethouder De Heer zegt dat overlast zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Hij gaat uit van de professionaliteit van de organisatoren. Er is veel overleg. Als het nodig is wordt er gehandhaafd. Desnoods met bestuursdwang. Er zijn duidelijke criteria. Ook wat betreft de geluidsnormen. Hij zegt toe dat er een duidelijk overzicht komt van waar en wanneer welke evenementen worden gehouden en wat daarbij de randvoorwaarden zijn.

Aan het eind van de bespreking acht iedereen het voorstel rijp voor besluitvorming. Agendering kan plaatsvinden in de besluitvormingsronde op 21 mei 2012.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Pffff, gaan we weer met dat gezeur! Er gaat geen evenement voorbij in Zwolle, zonder dat er weer een aantal burgers/politici zitten te klagen.


  Maak melding

 2. Verschrikkelijk zeg, wat een discussie. Volgens mij staat Zwolle in de top 3 van meest groeiende steden, economisch etc. Ga eens klagen over het de overlast van het dagelijks verkeer, de uitlaatgassen en noem maar op. Heb je last van geluid die paar keer in het jaar??? Ga dan lekker naar een eiland in de Stille Zuidzee ofzo. Iedereen is jong geweest. Die mensen de spreken maakten vroeger geen lawaai of een ‘fuif’ zoals dat vroeger heette. Mensen, laten wij de groei van dit soort evenementen toejuichen. Dit vergroot de aantrekkingskracht van Zwolle alleen maar meer. Het is geen kleine stad meer, alles veranderd. Meegaan, of weggaan…


  Maak melding

 3. De gemeente(raad) Zwolle is zo hypocriet als het maar zijn kan. De burger mag niks, en als er een paar centen binnen kunnen komen dan kan alles. Niks meer over natuur, broedseizoen, zwerfvuil, geluidsoverlast, openbare dronkenschap, drugsgebruik, onzedelijk gedrag etc. Nee, hoor het gaat allemaal prima, lekker geevalueerd etc. Een dag in het jaar is niet erg, maar het wordt altijd meer om nog meer geld op te halen. Het is ook een keer mooi geweest. En meegaan of weggaan?! Uit wat voor hol kom jij gekropen?


  Maak melding

 4. Je mag als Zwollenaar trots zijn op de stad met deze grote evenementen. Je zult altijd mensen houden die klagen als beroep hebben!! Ik hoop dat er nog een concert in park de Wezenlanden komt van een artiest met wereldfaam. (net als het Goffertpark!!). Zwolle moet meer mensen trekken en heeft al een positieve naam wat sfeer betreft. Zwolle go for it!!


  Maak melding

 5. @Diesmer dat is grappig, daar moest ik ook aan denken tijdens het bevrijdingsfestival! Ik ben eens naar de red hot chilli peppers geweest jn het Goffertpark, dat zou ook prima in het Weezenlandenpark kunnen, ideale locatie!H


  Maak melding

 6. Is dit, wat hier gebeurt nu te vergelijken met wat destijds met de Bierton gebeurde? Even voor de duidelijkheid, is stel een vraag, ik neem geen stelling!
  Nieuwe omwonenden die “tegen” zijn, waarbij omwonenden die er al jaren wonen geen bezwaren hebben?  Maak melding

 7. Pfff… En vergeet die pensionados niet die zich de godganse dag zitten te vervelen om vervolgens s avonds in de handen wrijvend zich weer opmaken voor een klachtenbrief. Eindelijk weer eens wat te doen! (Helaas bedrijfsmatig al te vaak meegemaakt)


  Maak melding

Reageer