Half miljoen voor innovatief verkeerverwijssysteem

Zwolle – Een nieuw verkeerverwijssysteem verbetert de bereikbaarheid van de binnenstad en de doorstroming op en rond de binnenring van Zwolle. Door het verkeer optimaal te informeren en te verwijzen kan de bestaande infrastructuur beter worden benut. Daardoor draagt het ook bij aan de gastvrijheid van de stad. Het college stelt € 465.000,- beschikbaar voor het realiseren van dit innovatieve systeem.

Met het vervangen of plaatsen van in totaal ruim negentig verwijsborden, waarvan meer dan de helft met mogelijkheid om te wisselen van teksten en/of pijlen, is het mogelijk om naar doelgroep, tijdstip en activiteit verschillende verkeersscenario’s in te stellen. Zo kan het verkeer op de beste manier naar de plaats van bestemming worden geleid. Het is daarmee -voor een deel- een oplossing om de groeiende mobiliteitsvraag aan te kunnen op plekken waar de fysieke ruimte beperkt is.

Uitbouwen en opwaarderen

Door slim om te gaan met mogelijkheden die reeds bestaande systemen bieden of deze uit te bouwen liggen er kansen voor de realisatie van een nieuw verwijssysteem. De basis voor het nieuwe systeem is al gelegd door het systeem van de Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP’s) op de A28 dat sinds eind 2011 in gebruik is. Door dit systeem uit te bouwen kan het verkeer vanaf de A28 en de provinciale wegen naar de parkeeraccommodaties in en rond de binnenstad worden geleid. Het huidige parkeerverwijssysteem is aan vervanging toe. Door dit systeem op te waarderen kan het uitgroeien tot een dynamisch verkeerverwijssysteem. De (dynamische) verwijsborden worden in de periode augustus tot november 2012 geplaatst.

In de ban van de Ring

Het ontwikkelen van het verkeerverwijssysteem past in de uitgangspunten en plannen van het project In de ban van de Ring dat tot doel heeft de bereikbaarheid van de binnenstad en de doorstroming op de binnenring te vergroten. Dit najaar starten de eerste van een reeks reconstructiewerkzaamheden aan de westzijde van de binnenstad, te beginnen aan de Katerdijk. De Pannekoekendijk, Harm Smeengekade, Burg. Roelenweg en omgeving Holtenbroekerweg volgen later. De binnenstad moet ook dan uiteraard bereikbaar zijn. Met het verkeerverwijssysteem kunnen scenario’s en alternatieve routes worden aangeboden om de binnenstad bereikbaar te houden en het ongemak/overlast van de werkzaamheden te verzachten.

Samenwerking

Wegbeheerders op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau werken steeds intensiever samen om de bereikbaarheid te verbeteren. In de Netwerkstad Zwolle Kampen wordt al sinds 2005 samengewerkt aan verbetering van de bereikbaarheid van de regio. De ontwikkeling van de DRIP’s op de A-28, met Rijkswaterstaat als samenwerkingspartner, is daar een concreet resultaat van.

De realisatie van het verkeerverwijssysteem wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van rijk en provincie vanuit het landelijke programma Beter Benutten.

Artikel delen:

Reageer