Doorstroming verkeer Katerdijk sterk verbeterd

Zwolle – Het Zwolse college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 8 mei het definitief ontwerp voor de Katerdijk vastgesteld. De reconstructie aan de Katerdijk zorgt voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer en overige verkeer aan de westkant van de Zwolse binnenstad om daarmee de economische positie van de stad en binnenstad te verbeteren.

https://youtu.be/AgbZ9zr2MUI
Deze 3D animatie geeft een beeld van de nieuwe Katerdijk…

Omdat de weg een belangrijke toegang is tot de binnenring en binnenstad, krijgt de Katerdijk een stedelijke sfeer met ruimtelijke uitstraling en kwaliteit van een stadsentree. Met de vaststelling heeft het college het budget voor de uitvoering beschikbaar gesteld. De uitvoering van de werkzaamheden vindt eind dit jaar plaats in verband met de subsidievoorwaarden van de provincie Overijssel.

Doorstroming van het openbaar vervoer verbeterd

Eén van de doelen van de reconstructie van de Katerdijk en straks de rest van de westelijke doorstroom-as is de verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer. De betrouwbaarheid van de dienstregeling wordt vergroot, zodat reizigers hun aansluitingen halen. Op de Katerdijk wordt daarom in beide richtingen een busbaan aangelegd om een betere doorstroming te realiseren.

Hoogwaardige groeninrichting en stadsentree verstrekt

Met de reconstructie van de Katerdijk wordt de groenstructuur en de entree van de binnenstad versterkt. Er ontstaat een stadsentree met een hoogwaardige groeninrichting van de buitenring en de A28 naar de binnenstad.

Verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd

Op dit moment liggen er aan twee kanten van de Katerdijk fietspaden die in één richting worden bereden. Dit is in de toekomst in het kader van de verkeersveiligheid ongewenst; het verkeer (bevoorrading en parkeren) van en naar het Katwolderplein zou dan het fietsverkeer aan de zuidzijde van de weg kruisen. Daarnaast sluit een fietspad aan twee zijden van de weg niet logisch aan op de Rodetorenbrug. Het in twee richtingen te berijden fietspad aan de noordzijde van de Katerdijk heeft minder kruisingen met autoverkeer. Zo kruist het fietspad onder meer de op- en afritten van de A28 niet meer. Het fietspad sluit ook in twee richtingen direct aan op de Rodetorenbrug.

Uitvoering

De gemeente start dit eind dit jaar met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Katerdijk in verband met de subsidievoorwaarden van de provincie Overijssel. Belangrijk aandachtspunt voor de voorbereiding van de uitvoering is de verkeersomleidingen tijdens de activiteiten. Daarover bespreekt de gemeente momenteel met de belanghebbenden. Door de beperkte beschikbare ruimte maakt de gemeente samen met de belanghebbenden keuzes, waarbij tijdens de uitvoering niet alle verkeersbewegingen mogelijk zijn. Het laten doorstromen van de A28, de buitenring en de bereikbaarheid van de economische functies van de binnenstad hebben prioriteit. Het Verkeer Verwijssysteem is een belangrijk instrument om het verkeer tijdens de werkzaamheden in goede banen te leiden.

Uitvoeringsbudget

Voor de reconstructie Katerdijk is 3,5 miljoen euro uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld waarvan ongeveer 2,5 miljoen euro afkomstig is van een subsidie van de provincie Overijssel. De rest van het budget is van een eigen bijdrage voor het Zwolse verkeersproject Doorstroomassen en een bijdrage van de grondexploitatie van de Kamperpoort.

In de ban van de Ring

De herinrichting van de Katerdijk vormt de eerste fase van het Zwolse Verkeerscirculatieplan In de ban van de Ring, en van de aanpak om de doorstroom van het openbaar vervoer te verbeteren. Door de verwachte wijziging van de busroutes, als gevolg van de verplaatsing van het busstation, ontstaat een behoefte aan snellere en robuuste infrastructuur voor de bus. De Katerdijk met de Pannekoekendijk en Willemskade maakt deel uit van de belangrijkste openbaar-vervoerroutes aan de westkant van de stad. Op de site www.zwolle.nl/bereibarebinnenstad.nl vindt men meer informatie over het project In de ban van de Ring. Naast een uitgebreide informatie over de reconstructie aan de Katerdijk staat een 3D animatie die een beeld geeft van de nieuwe Katerdijk op www.zwolle.nl/katerdijk.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Filmpje is duidelijk en redenering over fietspad enzo ook.
  Ze zijn alleen kennelijk iets vergeten:
  Vanaf de Blaloweg richting centrum is de busbaan links ingetekend.
  Op dit stuk zitten echter 2 bushaltes! Eentje is alleen uitstaphalte, tussen Blaloweg en oprit A28. De andere is een halte waar ook de snelwegbussen stoppen, direct na de afrit van de A28.
  Komen deze beide haltes te vervallen? Ik zie ze geheel niet terug in het ontwerp!


  Maak melding

 2. Aanleg weg is in veband met de nieuwe busroute’s welke niet meer over de Eekwal gaan maar vanaf het nieuwe busstation, station-zuidzijde, rechtstreeks naar bushaltes op de Pannenkoekendijk en vandaar over de Katerdijk naar hun verdere bestemming


  Maak melding

 3. ..in de animatie staan er wel veel bomen langs de weg… als je dezelfde route via googlemaps bekijk zijn het toch vooral veel lantarenpalen die langs de weg staan. 😉  Maak melding

Reageer