CDA: geen uitstel wegverbreding N35 Zwolle-Wijthmen

Zwolle – Het CDA in de Tweede Kamer vreest dat de val van het kabinet-Rutte leidt tot vertraging bij infrastructurele projecten. De komende week beslist de Tweede Kamer welke wetten en besluiten van het kabinet ‘controversieel’ worden verklaard en dus worden doorgeschoven naar een nieuwe periode. Ook de aanleg en verbetering van diverse wegen kan hierdoor vertraging oplopen. Voor de provincie Overijssel gaat het onder meer om de verbreding van de N35 Zwolle-Wijthmen, waarvoor volgens de planning in 2012 het Tracébesluit moet worden vastgesteld. Eerder liet minister Schultz weten dat zij overweegt om de verbreding van de N35 tussen Wierden-Nijverdal uit de spoedprocedure van Crisis- en Herstelwet te halen.
“Dit zou voor de voortgang van deze belangrijke regionale projecten bijzonder slecht zijn”, vindt oud- raadslid van de gemeente Zwolle en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. “Juist in deze tijd van crisis in de bouw is het van belang dat de overheid doorpakt met wegverbreding en de werkgelegenheid stimuleert”. Hij wijst er op dat door aanbestedingsmeevallers in deze tijd bovendien financiële voordelen kunnen worden behaald en tegenvallers kunnen worden opgevangen. “Het CDA vraagt van het rijk en de provincie om maximale druk te zetten op de voortgang van deze regionale projecten”, aldus Van Hijum. In de Tweede Kamer zal de CDA-fractie deze week voorstellen om besluiten over infrastructurele projecten niet controversieel te verklaren.
Artikel delen:

Reageer