Club2Move voorbeeld voor heel Nederland

Zwolle – Club2Move, een samenwerkingsverband tussen SportService Zwolle, Travers Welzijn en GGD IJsselland, is niet langer alleen in Zwolle ‘hot’. De ‘alternatieve sportvereniging’ voor en door jongeren uit de wijk werd onlangs al opgenomen op de landelijke Menukaart Sportimpuls van het ministerie van VWS en is nu ook, in het kader van ‘Effectiviteit Interventies’, positief beoordeeld door een commissie bestaande uit NISB, TNO en Mulier.

street_1.jpg
Ook met regen is de animo groot…

Zo’n twee jaar geleden werd de sport- en beweeginterventie Club2Move geselecteerd voor het traject Effectiviteit Interventies, een uitgebreid begeleidings- en doorontwikkelingstraject. In dat kader is Club2Move onder andere onderworpen aan een procesevaluatie door TNO, een effectevaluatie door de GGD en er is een ‘handleiding Club2Move’ geschreven. Dit alles is positief beoordeeld door een landelijke commissie bestaande uit NISB, TNO en Mulier. In totaal kwamen er 36 geselecteerde beloftevolle interventies in aanmerking voor een uitgebreid begeleidings- en doorontwikkelingstraject.

Effectiviteit Interventies is één van de vijf deelplannen van het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs van de ministeries van VWS en OCW. Dit deelproject is specifiek gericht op interventies in de setting onderwijs en sport die als doel hebben om het sport- en beweeggedrag te stimuleren en te bevorderen onder de jeugdigen (4-23 jaar), door middel van Sport en Bewegen overgewicht te verminderen, onderwijsleerachterstanden en uitval te verminderen en talentontwikkeling onder jeugdigen. NISB, TNO en Mulier hebben binnen het Beleidskader de opdracht gekregen om het gebruik van kwalitatief goede en bewezen effectieve interventies te vergroten door financiële ondersteuning te geven en/of te ondersteunen met expertise.

Het doel van het deelproject Effectiviteit Interventies is om de voorwaarden te scheppen voor het vergroten van het gebruik van kwalitatief goede en bewezen effectieve sport- en beweeginterventies. Het gaat hier om interventies die als doel hebben om het sport- en beweeggedrag te stimuleren onder jeugdigen, dan wel interventies die als doel hebben door middel van sport en bewegen overgewicht te verminderen, onderwijs(leer)achterstanden en uitval tegen te gaan en talentontwikkeling voor de topsport onder jeugdigen te bevorderen.

Artikel delen:

Reageer