Wijkplatform Dieze Oost

Woensdag 23 mei 2007 om 19.30 uur is er wijkplatform in het wijkcentrum Dieze-Oost, Zerboltstraat 61. Wethouder Witbraad zal hierbij aanwezig zijn.

Onderwerpen die in elk geval besproken zullen worden:

1.       Wijkontwikkeling Dieze-Oost

Eind januari heeft SWZ de eerste denkrichtingen laten zien voor de ontwikkeling van de wijk. Inmiddels is de gemeente Zwolle bezig om samen met SWZ en deltaWonen een toekomstvisie voor de wijk op te stellen. SWZ en deltaWonen lichten toe welke stappen er gezet worden om de kwaliteit van de woning en de woonomgeving te verbeteren.

2.       Buurtkracht in Dieze-Oost

In de winter is Travers gestart met Buurtkracht Dieze-Oost. In de Jacob Gillesstraat zijn alle bewoners bezocht. Tijdens deze bezoeken hebben bewoners aangegeven wat zij belangrijk vinden voor hun straat en wat zij gezamenlijk willen verbeteren. Een werkgroep van bewoners is aan de slag gegaan. Verslag van hun ervaringen tot nu toe.

Artikel delen:

Reageer