Werkbezoek Kamerlid Ahmed Marcouch aan Zwolle

Zwolle – Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch brengt vrijdag een werkbezoek aan Zwolle op uitnodiging van de fractie van de PvdA. Landelijk zet Marcouch zich in voor het vergroten van de veiligheid van winkeliers en een betere aanpak van overvallers. Net als Marcouch is de PvdA-fractie in Zwolle bezorgd over de toename van het aantal roofovervallen op met name ondernemers. Onder begeleiding van raadslid Dirk Karst zal de oud-politieagent een bezoek brengen aan de Regiopolitie IJsselland en in gesprek gaan met betrokken ondernemers om meer inzicht te krijgen in deze problematiek.

Tijdens het bezoek zullen politiefunctionarissen hun ervaringen op dit gebied delen. Tevens zullen de fractie en het Tweede Kamerlid worden bijgepraat over de regionale stand van zaken op dit terrein. Uiteraard zullen er vrijdagmiddag ook gesprekken worden gevoerd met verschillende ondernemers die het slachtoffer geweest zijn van dergelijke roofovervallen, om te horen hoe zij de gebeurtenis hebben ervaren, wat er aan gedaan is qua onderzoek, de aanpak en nazorg . En vooral welke voorstellen de ondernemers zelf hebben als slachtoffers van deze zware misdrijven, zowel preventief als achteraf. Ter afsluiting van het werkbezoek is er een openbare bijeenkomst om 16:00 uur in Grand Café Public aan de Blijmarkt, waar afdelingsbestuurders, kaderleden en fractieleden aanwezig zullen zijn, om nog even bij te praten over de verkregen inzichten en ervaringen.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Interessant thema

  vergroten van de veiligheid van winkeliers en een betere aanpak van overvallers.

  Benieuwd hoe Marcouch (komt goed over vind ik) omgaat met bijvoorbeeld zaken als
  Vind zelf dat in zulke ernstige zaken de privacy van de dader van minder belang is, maar misschien is het eind dan zoek? Deze zinsnede

  De politie spoorde B. op aan de hand van onder meer informatie uit tips die dinsdag binnenkwamen nadat de namen en foto’s van de verdachten openbaar waren gemaakt.  Maak melding

 2. Welke veiligheid er loopt eind van het jaar geen blauw meer in het centrum van Zwolle>:( Dus wat wil hij zien dan?


  Maak melding

 3. Handgeteld Blauw?

  er loopt eind van het jaar geen blauw meer in het centrum van Zwolle

  NUL agenten van 1 september t/m 31 december? Binnen de stadsgrachten?


  Maak melding

 4. Verekiezingstijd. Overvallen nemen toe?? Kom PvdA, doe je huiswerk. Marcouch is feitelijk voor niets geweest.

  Bericht ministerie vandaag:

  In de eerste vier maanden van 2012 is het aantal overvallen met 24% afgenomen ten opzichte van dezelfde maanden in 2009 toen de Aanpak Overvallen is gestart. In totaal zijn er in de eerste vier maanden van dit jaar 825 overvallen gepleegd. Het gaat hierbij om overvallen op bedrijven (winkels) en woningovervallen. Het terugdringen van het aantal overvallen is een topprioriteit van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

  Dalende trend
  Het aantal gepleegde overvallen is fors aan het dalen: in 2011 werden er in totaal nog 2.272 overvallen gepleegd, tegen 2.572 overvallen in 2010 en 2.898 overvallen in 2009. Doelstelling van minister Opstelten is het aantal overvallen terug te brengen tot onder de1.900 in2014.

  De daling in de eerste vier maanden van 2012 was het sterkst bij tabakzaken, juweliers en bij benzinestations. Tegelijk was er sprake van een toename van het aantal overvallen bij supermarkten en bij de horeca. Minister Opstelten onderzoekt samen met deze branches welke aanvullende maatregelen tegen overvallen te nemen zijn.

  Effectieve maatregelen
  Politie, justitie, bedrijfsleven, gemeenten en brancheorganisaties werken nauw samen via de landelijke Taskforce Overvallen om het aantal overvallen een halt toe te roepen. De Taskforce Overvallen ?? onder voorzitterschap van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam ?? voert een ambitieus actieprogramma uit, met meer dan 100 maatregelen. Het aantal overvallen moet worden teruggedrongen door de inzet van speciale overvalteams en helikopters en via een dadergerichte aanpak. Ook worden ondernemers ondersteund met het nemen van concrete maatregelen om de kans op overvallen te verkleinen. Zij verkrijgen hiervoor voortdurend voorlichting. Tevens wordt de hulp van burgers ingeroepen door bijvoorbeeld publiekscampagnes om elektronisch betalen te stimuleren.  Maak melding

Reageer