SWZ levert aanzienlijke bijdrage in woonopgave Zwolle

Zwolle – Uit het jaarverslag 2011 van woningcorporatie SWZ blijkt dat de corporatie de doelstellingen uit het verslagjaar nagenoeg heeft behaald. De woningcorporatie heeft in 2011 volop geïnvesteerd in nieuwbouw, renovatie en leefbaarheid van wijken en buurten in Zwolle. Woningstichting SWZ heeft haar jaarverslag 2011 gepubliceerd op haar vernieuwde website www.swz.nl.

In 2011 heeft SWZ ruim 250 nieuwe woningen in Zwolle opgeleverd. Dit was meer dan 50% van de totale nieuwbouwproductie in Zwolle. De woningen zijn gebouwd in Stadshagen, Holtenbroek (Muziekwijk), Kamperpoort en Dieze-Oost. SWZ richt zich op sociale huurwoningen en goedkopere koopwoningen. Ook in 2012 bouwt SWZ stevig door in Zwolle. Dit jaar levert de woningcorporatie 190 nieuwe woningen op. De vraag naar huurwoningen in Zwolle is in 2011 onveranderd hoog gebleven. De gemiddelde inschrijfduur voor een sociale huurwoning in Zwolle bedroeg vorig jaar 3,6 jaar.

WijkvernieuwingSWZ heeft ook in 2011 volop geïnvesteerd in de wijkvernieuwing in Holtenbroek, de Kamperpoort, Ittersumerlanden en Dieze-Oost. Vooral in Dieze-Oost is de kwaliteit van vele woningen onder de maat. Bewoners hebben hier in 2011 terecht over geklaagd. In 2011 heeft SWZ een investeringsprogramma vastgesteld, waarbij de komende jaren 58 miljoen wordt geïnvesteerd in Dieze-Oost. Het gaat dan om renovatie en onderhoud, maar ook sloop van een aantal complexen. Een groot renovatieproject aan de Pieter Steynstraat (Dieze-Oost) is verschoven van 2011 naar 2012. Dit vergde meer voorbereidingstijd.HuurachterstandenDe corporatie merkt dat veel van haar bewoners moeite hebben om de financiële touwtjes aan elkaar te knopen. SWZ slaagde er toch in om de huurachterstanden te beperken. Vroegtijdig en consequent worden huurders benaderd als de huurachterstanden dreigen op te lopen. Eventueel maken schuldregelingstrajecten en budgetbeheer onderdeel uit van een aanpak op maat.Forse heffingZeer waarschijnlijk wordt SWZ vanaf 2013 geconfronteerd met een forse heffing van de rijksoverheid. Dit zal gaan om een bedrag van ruim 2 miljoen euro per jaar. SWZ wil er alles aan doen om deze heffing niet ten laste te laten gaan van huurders of investeringen. De interne kosten worden dan ook de komende periode fors verlaagd. In 2011 is besloten om deze kosten stapsgewijs met 20% te verlagen. Dit heeft ook personele consequenties. Vorig jaar is dan ook overleg gestart met de vakbonden over een sociaal plan. Inmiddels is een sociaal plan vastgesteld.De besparingen van het afgelopen jaar hebben inmiddels effect. SWZ heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van ruim 2,3 miljoen euro. Begroot was een positief resultaat van ruim 1 miljoen euro. Het positief resultaat wordt aangewend voor de opgaven de komende jaren (zoals onderhoud, grootschalige wijkrenovatie Dieze-Oost, vernieuwing Bachlaan etc).

Artikel delen:

Reageer