Verpleeghuisartsen winnen Ouderenzorgtrofee 2007

Op maandagmiddag werd in de recreatiezaal van verpleeghuis Weezenlanden de jaarlijkse Isala Ouderenzorgtrofee uitgereikt. Ieder jaar kunnen alle medewerkers van Isala Ouderenzorg een project indienen dat meedingt naar de prijs. Dit jaar waren er maar liefst tien projecten aangemeld door leidinggevenden of deelnemers. Vier hiervan waren genomineerd voor de prijs, twee kregen een bijzondere vermelding.  

De winnaars van de Ouderenzorgtrofee 2007 zijn twee verpleeghuisartsen, René Damen en Ingrid Pladdet. Zij hebben een project op touw gezet waarbij zij intensief de huisartsen betrekken. Het gaat om een behandel- en zorgplan voor cliënten die complexe zorg en behandeling nodig hebben in de thuissituatie. Binnen het project doen zij met een groep huisartsen ervaring op in de samenwerking. Het project laat zien dat ketenzorg mogelijk en nodig is voor deze groep ouderen en is toekomstbestendig. Immers, het overheidsbeleid en de keuze van veel ouderen is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, ook al neemt de vraag om zorg en behandeling toe.

Isala Ouderenzorg voldoet aan de veranderende vraag van cliënten, in haar huizen, maar ook daarbuiten. De verpleeghuisartsen zijn de experts op het gebied van deze zorg binnen de verpleeghuizen, maar delen hun expertise met de huisartsen. Deze samenwerking zal leiden tot een beter kwaliteit van zorg en leven voor ouderen zien complexe zorg nodig hebben. Ook de naasten, de mantelzorgers zullen hiermee gediend zijn.

 Criteria

Criteria zijn dat het project twee aspecten van de missie of visie van Isala Ouderenzorg uitdraagt en bijdraagt aan het behalen van de strategische doelen van de organisatie, zoals ketenzorg en bovenregionale verzorgingsfunctie.

Een mond vol beleidstaal, maar het gaat om praktische, verrassende of vernieuwde werkwijzen waar in beweging en samenwerking naar voren komt. Centraal moet staan cliëntgerichtheid en werken met warmte en respect voor de cliënt.  Er wordt verder gekeken naar toekomstbestendige dienstverlening, betaalbare kwaliteitszorg en de expertrol van de deelnemers aan het project.

De tien voorgedragen projecten waren:

1. Samenwerking tussen Zorgloket Isala Ouderenzorg en Steunpunt Zorg Isala klinieken, voor het stroomlijnen van de patiëntenstroom vanuit ziekenhuis naar ouderenzorg en vice versa.

2. Slimmer werken, voor efficiënter werken in de zorg op verpleeghuisafdelingen. Een geadopteerd plan van de CNV, dat praktisch werd uitgewerkt.

3. Extramurale zorg vanuit de Nieuwe Haven, zorg en diensten brengen naar ouderen in de Kamperpoort en hen betrekken bij de activiteiten in Nieuwe Haven. 

4. Schildersproject voor bewoners, samenwerkingsproject met de Stichting Alzheimer om ouderen uitdrukking aan hun emoties te laten geven door te schilderen.

5. De muziektheatershow ‘Nou tabé dan’, voor en door bewoners van Nieuwe Haven als voorbereiding op de verhuizing naar de nieuwbouw (genomineerd)

6. Bronnen van Inspiratie, een groep door wie (on)gevraagde wensen van cliënten in vervulling worden gebracht (genomineerd)

7. Anders eten in Werkeren, speciale aandacht voor lekker en gezellig eten voor de cliënten tijdens de feestdagen met inzet van álle medewerkers (genomineerd)

8. verhuisgroep Nieuwe Haven, die een enorme klus uitvoeren, inclusief het 101- vragenboekje, waarmee bewoners en hun familie plus medewerkers geïnformeerd werden over de verhuizing naar de nieuwbouw (extra vermelding)

9. Bronzen keurmerk, projectleider en stagiairs werken een zeer omvangrijke klus uit om te komen tot de toekenning van het Bronzen Keurmerk voor alle locaties van Isala Ouderenzorg, een kwalificatie van de zorgverzekeraars dat er betaalbare kwaliteitszorg wordt geleverd (extra vermelding)

10. De winnaars, de verpleeghuisartsen (genomineerd en winnaar)

De prijs

De prijs bestaat uit: een jaar lang roem in de organisatie én daarbuiten, een bronzen wisseltrofee, een financiële bijdrage aan het project en een bedrag voor de winnaars ter vrije besteding.

Alle voorgedragen medewerkers worden genoemd en hun project wordt onder de aandacht gebracht tijdens de uitreiking. Hiervan gaat een stimulerend effect uit naar collega’s.

Artikel delen:

Reageer