Vier nieuwe basisscholen in Stadshagen

Zwolle – De Zwolse wijk Stadshagen is over een aantal jaren vier scholen rijker. De gemeente stuurt vier stichtingsverzoeken door naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het gaat om drie scholen in de buurten Tippe aan de IJssel en één in Breezicht. Twee verzoeken voor het oprichten van Islamitische basisscholen zijn afgewezen omdat deze niet aan de  wettelijke voorwaarden en normen voldoen.

“Met het realiseren van deze vier scholen is de kinderrijkste wijk van Zwolle ook in de toekomst verzekerd van voldoende basisonderwijs”, aldus verantwoordelijk wethouder Filip van As. Stadshagen is niet alleen de kinderrijkste wijk van Zwolle maar ook de meest vruchtbare Vinexwijk van Nederland. Met de vestiging van vier nieuwe basisscholen wordt ingespeeld op de vraag en is de wijk goed voorbereid op de toekomst. De stichtingsaanvragen voor Tippe aan de IJssel zijn afkomstig van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Vivente, Stichting Catent (rooms-katholiek) en de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio. De Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en regio (OOZ) een stichtingsverzoek ingediend voor een openbare basisschool in Breezicht.

De twee afzonderlijke verzoeken voor het stichten van een Islamitisch basisonderwijs zijn beide niet gegrond omdat zij niet voldoen aan de wettelijke leerlingennorm, voor Zwolle is deze 235 leerlingen. De schoolbesturen kunnen tegen deze beslissing bezwaar maken bij het ministerie of samen een nieuw verzoek indienen.

Huisvesting

De gemeenteraad moet de stichtingsverzoeken goedkeuren en de benodigde gelden beschikbaar stellen voor de huisvesting van de scholen. In het huisvestingsprogramma 2011 en 2012 was al rekening gehouden met nieuwe scholen in Stadshagen en heeft de raad daarvoor al kredieten beschikbaar gesteld.

Artikel delen:

Reageer