CU wil snellere verbetering spoor Enschede – Zwolle

Zwolle – De provincie wil het spoor Zwolle-Enschede overnemen om zo sneller verbeteringen te kunnen realiseren op dit traject. Er ligt nu een voorstel van de minister voor decentralisatie naar de provincie als volgend jaar de tunnel bij Nijverdal in gebruik genomen wordt.

Vorig jaar heeft de ChristenUnie Statenfractie Overijssel vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten om helder te krijgen hoever de ambtelijke onderhandelingen in de decentralisatie waren. ChristenUnie Statenlid Martha van Abbema: “De beantwoording van deze vragen laat zien dat het college van plan was om te streven naar een significante verbetering van de spoorlijn. De voorwaarden waaronder het college het aanbod van de minster nu accepteert, vinden wij niet voldoende.” Reden voor de ChristenUnie om  aanvullende vragen  te stellen.

Van Abbema: “Wij willen van het college weten waarom nu niet ingezet wordt op sterkere verhoging van de punctualiteit. Het kwam in het verleden te vaak voor dat aansluitingen gemist werden. De minster vindt het voldoende dat dezelfde punctualiteit gehaald wordt als er was voor de onderbreking in Nijverdal tengevolge van de bouw van de tunnel. Wij willen een grotere punctualiteit. Er zijn genoeg onderzoeken naar gedaan. Ook willen we een sterkere inzet van het college op elektrificatie van het deel Zwolle-Wierden. Nu de goedkopere rode diesel wordt afgeschaft, is dit voor ons een reden om weer met de minster aan tafel te gaan. Het aanbod wat er ligt is niet voldoende meer. Tot slot vragen we het college om voortvarend in overleg te gaan met Gelderland om te onderzoeken of het gezamenlijk aanbesteden van de stoptrein Apeldoorn – Enschede tot de mogelijkheden behoort. Als dat spoor ook gedecentraliseerd wordt, liggen er veel aanbestedingsvoordelen wanneer dit door dezelfde vervoerder uitgevoerd kan worden.”

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Mag ik hieruit opmaken dat de ideeën voor spoorverdubbeling Zwolle-Wierden ten behoeve van een intercityverbinding hiermee definitief in de prullenbak gaan?


    Maak melding

  2. Eerst maar eens goed over nadenken. Spoor is meer dan eigendomsverhaal. Investeren en samenhangend lijnennet vragen regie voor uitvoerder die dat dan wel moet benutten. NS wel erg sloom geweest. Er liggen mooie kansen voor verbetering Zwolle Wierden. Dat heeft eerste prioriteit. De Staten moeten dat als het grootste belang van Overijssel beschouwen.


    Maak melding

  3. Voor een aparte IC Zwolle-Enschede naast de stoptrein is vooralsnog onvoldoende vervoerspotentieel. Een sneltrein dmv overslaan van De Riet, Borne en Drienerlo zou wel kunnen, maar daar moet dan wel een vervanging voor komen. Dat zou kunnen door de lijn vanuit Marienberg door te laten rijden naar Enschede.


    Maak melding

Reageer