Zorgen over toekomst WEZO

Zwolle – De Zwolse fractie van D66 wil duidelijkheid over de situatie rond de WEZO. Sinds vele jaren verkeert de WEZO in zwaar weer. Tekorten en verbeterplannen volgden elkaar in snel tempo op. Nog in 2009 gaf voormalig wethouder Knol aan dat hij in 2010 weer zwarte cijfers verwachtte.
Inmiddels blijkt de gemeente Dalfsen afstand te willen nemen van de WEZO. Zelf de Sociale Werkvoorziening verzorgen zou volgens Dalfsen mogelijk moeten zijn. Volgens de Zwolse fractie van D66 een zorgwekkende ontwikkeling. Raadslid Paauw: "Het gaat om veel mensen. We kunnen niet nog langer afwachten en vertrouwen op goede voornemens en positieve verwachtingen. De WEZO als bedrijf, maar vooral de mensen die er werken moeten weten waar ze aan toe zijn. Zij verdienen onze steun en aandacht. Daarom is een het belangrijk om zo spoedig mogelijk een heldere strategie te kiezen. Wat ons betreft is de tijd van afwachten voorbij en is de Raad nu aan zet! D66 wil op korte termijn van de wethouder weten hoe de gemeente Zwolle het perspectief van de Sociale Werkvoorziening gaat waarborgen.

Al ruim een jaar vraagt D66 aandacht voor de onzekere situatie van en rond de Wezo.
De fractie van D66 in Zwolle is dan ook onaangenaam verrast door het nieuws in de Stentor van vrijdag 25 mei over de keuze van de gemeente Dalfsen om uit de GR WEZO te stappen.
Daarom heeft D66 de volgende vragen (volgens art. 45 RvO) aan de wethouder:
1 Sinds wanneer is de wethouder op de hoogte van het voornemen van de gemeente Dalfsen om de GR Wezo te verlaten?
2 Waarom is de Raad hierover niet geïnformeerd?
3 Zijn er signalen bij de wethouder bekend van andere deelnemers die overwegen de keuze van de gemeente Dalfsen te volgen?
4 Is uittreden voor Zwolle een optie? Zo ja, hoe hoog is dan de uittrede som? (nb. op basis van het bedrag van € 250.000 euro dat Dalfsen voor 4,6% aandelen betaalt zou dit voor Zwolle met 73,8% aandelen ca. 4 miljoen euro kunnen zijn)
5 Hoe verhoudt dit bedrag zich tot de tot nu toe betaalde kosten van de herstructurering Wezo die inmiddels de 5 miljoen euro overschrijden en de nog te verwachten kosten?
6 Hoe groot schat de wethouder het risico op uiteenvallen van de GR in?
7 Wat betekent dit voor de SW-geindiceerden?
8 Beschikt de gemeente Zwolle over een scenario om de SW-geindiceerden op te vangen?
Namens de fractie van D66,
Sonja Paauw.
Artikel delen:
Reactie 1

Reageer