Conferentie ‘herboren’ Moderne Devotie in Zwolle

Zwolle – De eerste landelijke conferentie rond de Moderne Devotie, een hervormingsbeweging uit de Late Middeleeuwen, vindt plaats op 2 juni in Zwolle. Sprekers vanuit verschillende sectoren van de samenleving, politici, kerkleiders, ondernemers en onderwijsbestuurders laten hun licht schijnen over de wedergeboorte van deze oude beweging.

Het doel van deze conferentie is om van de regionale beweging van de Post Moderne Devotie een landelijke beweging te maken. De conferentie wordt ondersteund door onderwijs, kerken en stichtingen rond de Moderne Devotie. De conferentiedag wordt om 10.30 uur geopend door burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle, gevolgd door een inleiding van Jan Wessels, voorzitter van de Evangelische Alliantie. Het unieke van deze conferentie is de verbinding die gelegd wordt tussen verschillende werelden. De wereld van onderwijs, politiek, ondernemen, zorg, maatschappelijk leven, mediawereld en van het kerkelijk- en kloosterleven worden met elkaar verbonden rond het thema ‘Navolging en Gemeenschap’.

Lezingen en workshops door betrokken organisaties, deskundigen en politici

Tijdens de conferentie, in diverse centrumkerken in Zwolle gehouden, worden diverse lezingen en workshops verzorgd door verantwoordelijken van betrokken organisaties en politieke kopstukken. Kees Blokland koppelt de waarden van de Moderne Devotie aan het huidige onderwijs en Anmar Hayali, voorzitter van Samen Kerk in Nederland (SKIN, migrantenkerken) vertelt over het gemeenschapsgevoel. Arie Slob, fractievoorzitter Christen Unie vertelt kort iets over gemeenschap scheppen en coalities vormen.

Onder leiding van broeder Cees van Dam, voorzitter van de koepelorganisatie van kloosterordes en congregaties is het mogelijk om het getijdengebed (de sext) mee te maken. Prior Rene Dinklo van het Dominicanenklooster vertelt over de Dominicanengemeenschap in Zwolle. Tegelijkertijd zijn er rondleidingen door de binnenstad van Zwolle rond de Moderne Devotie.

In de middag vinden er diverse workshops en lezingen plaats, gegeven door onder meer Arie Slob en Esmee Wiegman van de CU, Eddy van Hijum, 2e kamerlid van de CDA, Jeff Fountain, de oud directeur van Jeugd met een Opdracht Europa en Prof. Herman Selderhuis, directeur refo 500. Bisschop van Luyn en Kardinaal Eijk bespreken de betekenis van Moderne Devoten anno 2012. Tevens zijn er vertegenwoordigers van het Titus Brandsma Instituut, de Gereformeerde Hogeschool, joods-christelijke gemeentes, de Evangelische Omroep en de Stichting Thomas a Kempis. De conferentie wordt afgesloten met de hertaling van ‘De navolging van Thomas a Kempis voor ondernemers’ en een afsluitende maaltijd.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op www.diaconaalplatformzwolle.nl, button Moderne Devotie. Aanmeldingen lopen via de website of via mdevries@meandercollege.nl.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer