Voortgang functie Ecodrome pas eind 2012 bekend

Zwolle – De natuurhistorische collectie die in het Ecodrome was ondergebracht, wordt naar alle waarschijnlijkheid afgestoten. Het plan van Stichting Namez om van het Ecodrome een leerbedrijf te maken, waar ook de collectie een plek zou krijgen, wordt door alle partijen niet haalbaar geacht. Als de nieuwe exploitant van het Ecodrome de collectie niet over wil nemen, moet Stichting Namez zich beraden op toekomst van de collectie.

Met het sluiten van het Ecodrome op 1 april jongstleden is de gemeente Zwolle eigenaar geworden van het gebouw. De natuurhistorische collectie blijft voorlopig in het Ecodrome, zodat Stichting Namez de collectie kan onderhouden zodat deze in goede staat blijft. Binnenkort besluit het college over de uitgangspunten voor de toekomstige invulling en de door de gemeente gewenste functie van het Ecodrome. Nadat de aanbestedingsprocedure is doorlopen kan in het laatste kwartaal van 2012 een nieuwe exploitant bekend zijn.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer