Bankenlocatie aan Melkmarkt wordt geen monument

Zoals verantwoordelijk wethouder Janco Cnossen na de commissie werk van 14 mei jl. al aankondigde, heeft het college vandaag besloten om de panden Melkmarkt 1-5, 7 en 9 niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.

In 2006 zijn verzoeken bij de gemeente binnengekomen van Stichting Bankgebouw Van Straaten en van Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle om deze panden aan te wijzen als beschermd monument. Na advies van de welstands-/monumentencommissie en een nadere bouwhistorische waardestelling heeft het college bekend gemaakt de betreffende panden niet aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Het college heeft daarbij het belang van de eigenaars/gebruikers afgewogen tegen het belang van de bescherming van het monumentale karakter. Het college heeft vervolgens de verzoekers in de gelegenheid gesteld een zienswijze bekend te maken. Hiervan hebben zij gebruik gemaakt.

Het college heeft de raad om een reactie gevraagd op het voornemen. Op 14 mei is het onderwerp in de commissie Werk aan de orde geweest. Een meerderheid van de commissie heeft het voornemen van het college om de betreffende panden niet aan te wijzen als monument onderschreven.

Voor de locatie aan de Melkmarkt, beter bekend als de bankenlocatie, bestaan vergevorderde plannen voor herontwikkeling waarbij winkelruimte, horeca, woningen en een fietsenstalling worden gerealiseerd. De herontwikkeling is een belangrijke vernieuwingsimpuls voor het centrum van Zwolle.

Artikel delen:

Reageer