Contactonderzoek na TBC besmetting bij dakloze man

Zwolle – Bij een dakloze in Zwolle is de afgelopen week TBC geconstateerd. De man is vervolgens opgenomen in het ziekenhuis. De afdeling Tuberculosebestrijding van GGD IJsselland onderzoekt momenteel of er verdere besmettingen zijn, waarbij in eerste instantie ongeveer twintig cliënten van de daklozen slaapplaats Nel Banninkhuis en dagopvang Bonjour in Zwolle onderzocht worden. Van hen wordt op korte termijn een röntgenfoto gemaakt.

Mochten die cliënten zich niet zelf melden, dan gaat de GGD actief op zoek naar hen. Daarbij krijgen de medewerkers TBC ondersteuning van het Leger des Heils. Om verdere besmettingen aan te tonen wordt over enkele weken een zogenaamd contactonderzoek uitgevoerd. Dit start met onderzoek van directe contacten: familieleden en personen, die dagelijks en/of intensief in contact zijn geweest met de patiënt. Om te weten of mensen besmet zijn wordt een huidtest – de zogenaamde Mantoux-test – gezet en wordt bij de GGD een röntgenfoto van de longen gemaakt. Bij vaststellen van besmetting kan direct begonnen worden met behandeling, zodat verdere uitbreiding en besmettingen kunnen worden voorkómen.

“Ieder jaar voeren wij een tuberculose-onderzoek uit onder dak- en thuislozen en verslaafden in Zwolle. Het betreft een vrijwillig onderzoek, deze patiënt heeft zich niet gemeld en was ook nog niet in beeld bij ons”, aldus Sieb van Kuijk, arts TBC bij GGD IJsselland. Alle bezoekers van De Herberg, Dagopvang Bonjour en de Sociale verslavingszorg van Tactus in Zwolle zijn begin maart verzocht om aan het onderzoek mee te doen.

Onderzoeken

De afdeling TBC van GGD IJsselland is verantwoordelijk voor het opsporen, behandelen en begeleiden van tbc-patiënten èn mensen die een besmetting hebben opgelopen. ”Daarnaast zijn we actief op het gebied van preventie, voorlichting, vaccinaties (BCG) van onder andere reizigers en onderzoeken wij diverse risicogroepen, zoals dak- en thuislozen en druggebruikers. Bij deze groepen bestaat een verhoogd risico op het ontstaan van tuberculose."

"Daarom gaan we naar aanleiding van deze situatie, ook al het personeel van het Leger des Heils onderzoeken. Dus inclusief die van opvang De Herberg. Daklozen van De Herberg worden vooralsnog niet gecontroleerd, omdat gebleken is dat beide groepen weinig of geen direct contact met elkaar hebben”, laat Van Kuijk nog weten.

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 1000 mensen tuberculose. Een veelvoud hiervan raakt besmet maar wordt niet ziek, omdat zij uit voorzorg met medicijnen behandeld worden. Zonder behandeling kan tuberculose tot ernstige ziekte leiden en soms zelfs dodelijk verlopen, zo voegt hij daar tot slot aan toe.

Artikel delen:

Reageer