CU blij met miljoenen voor treintraject Zwolle-Wierden

Zwolle – In het Lenteakkoord is 25 miljoen beschikbaar gekomen voor het opwaarderen van regionale spoorlijnen. In het akkoord is specifiek vastgelegd dat dit geld beschikbaar komt voor 4 specifieke trajecten in het oosten van het land, waaronder voor Overijssel Zwolle-Wierden.

 

Goed nieuws, aldus de ChristenUniefractie, dat best op conto geschreven mag worden van de onderhandelaars Arie Slob en Carola Schouten. Er moesten in het Lenteakkoord pijnlijke besluiten genomen worden om een beter begrotingsevenwicht na te streven. Zonder pijn gaat het niet lukken om 12 miljard te bezuinigen. Er is daarom ook voor 1,5 miljard uitgetrokken om koopkrachtdaling te repareren en daarnaast zijn er nog diverse kleinere extra investeringen afgesproken, zoals voor de 4 regionale spoorlijnen.

De ChristenUnie met Arie Slob als woordvoerder openbaar vervoer, hecht bijzonder aan de kwaliteit van het regionaal spoor. De ChristenUnie Overijssel is dan ook blij met de doorbraak voor het belangrijke spoor Zwolle-Enschede.

 

Statenlid Martha van Abbema: “Hiermee is het mogelijk om het spoor tussen Zwolle en Wierden te elektrificeren en de maximumsnelheid op dit traject te verhogen. Goed voor het milieu en de reizigers krijgen een kortere reistijd. De zo gewenste kwartiersdienst tussen Zwolle en Enschede komt hiermee ook dichterbij.”

 

Met een budget van 25 miljoen per jaar kan 1 traject worden aangepakt. De ChristenUnie gaat het college van GS vragen nog voor Prinsjesdag een plan in te dienen bij de minister voor het traject Zwolle-Wierden om zo snel met de verbetering van de spoorlijn te beginnen. Martha van Abbema: “De eerste 25 miljoen is al beschikbaar in 2013. Wat ons betreft gaat komend jaar de schop al de grond in.”

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Dat lijkt me iets te optimistisch. Electrificatie kost wel iets meer dan de 6.25 miljoen die nu beschikbaar is gekomen, en is duidelijk een onderwerp dat thuishoort in de discussie over de toekomst van de lijn. Dit kleine investeringsbedrag is gelukkig wel voldoende om de acute aansluitingsproblemen in Zwolle en de perronverlenging t.b.v. langere treinen ochtendspits te fixen. Eerst het noodzakelijke, en dan pas het mooie. Het is op dit moment een tijd om kritisch te zijn op het geld, dus dat mooie zal voorlopig wel even moeten wachten. Alles op z’n tijd.


    Maak melding

Reageer