Plan voor discoavonden in Stadioncomplex

Het college van burgemeester en wethouders stellen de raad voor het bestemmingsplan voor het stadioncomplex vast te stellen. Vijf ingediende zienswijzen zijn beantwoord en deze leiden niet tot wezenlijke veranderingen van het ontwerpbestemmingsplan dat eind vorig jaar ter inzage heeft gelegen.

In het bestemmingsplan is de mogelijkheid van een partycentrum opgenomen. Er is een concrete gegadigde gevonden voor de exploitatie van dit centrum, die kans ziet voor vijftig discoavonden per jaar en honderd openingsdagen voor het partycentrum. Het college stemt hiermee in, gelet op de behoefte aan een discotheek in de stad. Met de eigenaren van de woonarken aan de Boerendanserdijk is inmiddels overeenstemming bereikt over verplaatsing. Nu de woonarken op deze plek verdwijnen, is het mogelijk om de geplande inrit voor het stadioncomplex wat verder naar achteren te verplaatsen vanwege de relatief korte aanrijroute en opstelstroken. Daarom wordt in overleg met het waterschap een deel van de Nieuwe Vecht gedempt.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Stadion bestemmingsplan moet nog worden behandeld in de commissievergadering Ruimte op maandag 18 juni. Naar onze mening zijn de zienswijzen nog onvoldoende beantwoord. Bovendien is het bestemmingsplan niet kloppend. Aantal openingsdagen voor een partycentrum kan hierin bijvoorbeeld niet worden geregeld.

    Tot slot, wie zit er eigenlijk te wachten op een discotheek op 15 tot 20 minuten fietsen vanaf de stad? Politie, jongeren en plaatselijke horecaondernemers willen een discotheek in het centrum.    Maak melding

Reageer