SP vraagt beter onderhoud fietspaden

Zwolle – De fractie van de SP in Zwolle  wil dat het geld voor de proef ‘fiets je fit’ wordt geschrapt en besteed wordt aan het verbeteren van fietspaden in Zwolle. Maandagavond zal de partij het voorstel doen om deze € 25.000 niet te besteden aan een coördinator van Travers om het fietsen in Zwolle te promoten, maar met dit geld de hobbelige straten en fietspaden in Zwolle te verbeteren.

SP raadslid Edwin Koster: ‘Deze € 25.000 gaat zitten in bureaucratie, posters en voorbereidingskosten. De Zwolse fietser heeft daar geen enkel voordeel van. Door de fietspaden in Zwolle te verbeteren zetten we het geld in op een betere bereikbaarheid van Zwolle voor fietsers. Dat is veel slimmer, omdat de fietsroutes zo comfortabeler worden. Dat is een service aan de huidige fietsgebruikers. Zo worden de ambassadeurs voor fietsgebruik echt beloond. Het past ook bij de ambitie om een gastvrije stad te zijn voor zowel bezoekers als bewoners.’

Al eerder vroeg de Zwolse SP in het kader van de crisis om een opknapbeurt voor de hele stad. Naast dat het snel werkgelegenheid oplevert, zorgt het ook voor een schonere, veilige en groenere stad. In dat plan vroeg de SP ook om het verbeteren van de fietsroutes in Zwolle.

Bijlage:

Amendement

Betreft: Fiets je fit!

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 4 juni 2012.  Aan de orde het raadsvoorstel uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie, onderdeel "Fiets je Fit"

overwegende:

§       dat het uitvoeringsprogramma tot doel heeft de bereikbaarheid van Zwolle met onder andere de fiets de komende jaren optimaal te maken;

§       dat in het uitvoeringsprogramma een pilot ‘fiets je fit’ is opgenomen van € 25.000,- waarbij het volledige bedrag opgaat aan voorbereiding, coördinatie en posters;

§       het comfortabeler maken van fietsroutes (hobbelige paden en straten) een service is aan de huidige fietsgebruikers die een ambassadeurs van het fietsgebruik zijn;

van mening dat:

§       de effectiviteit van de maatregelen of combinaties van maatregelen nog nergens zijn bewezen;

§       er met het project ‘fiets je fit’ niet aan de doelstellingen van een beter bereikbaar Zwolle wordt gewerkt.

verzoekt het college op;

§      niet over te gaan tot de uitvoer van het onderdeel ‘fiets je fit’ en de vrijvallende middelen (€25.000,-) toe te voegen aan de algemene reserve en daarna her te bestemmen voor het onderhoud van fietsroutes.

Edwin Koster

SP

Toelichting:

De kosten voor het uitvoeren van de pilot ‘fiets je fit’ worden geraamd op maximaal € 25.000,-.

Voorbereiding en begeleiding € 5.000,-

Coördinatie en uitvoering Travers e.a. €15.000,-

Promotie materiaal: posters, folders, prijzen e.d. € 5.000,-

De geraamde bedragen voor deze pilot (m.n. voorbereiding en coördinatie) zijn relatief hoog, omdat het gaat om het opstarten van een nieuw integraal project.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Mee eens! Zwolle hééft een uitstekend fietspadennet. Bijna tegen het briljante aan. Je kan overal komen. Maar jammer genoeg op veel plekken nog steeds slecht onderhoud, scheuren, hoogteverschilletjes bij tunnels etc. Aan de andere kant: wat doe je met 25k? Niet heel veel…geldt voor zowel promotie als onderhoud.


  Maak melding

 2. Helemaal eens net AJ.

  Ik geef nog wel eens een klacht door, en dan is het van twee een, Of de klacht wordt vrijwel direct aangepakt, (Glas op de weg, tegels scheef) of de klacht is te groot en dan gebeurt er jaren niks aan. (Bijvoorbeeld wortelopdruk op zwartewaterallee t.h.v. Grevelingen, duurde twee jaar en diverse klachten, Toddenbeltpad is al vele jaren een ramp, kerkbrugje duurde ook jaren voor het werd aangepakt)
  Met 25.000 euro kun je toch redelijk wat van dit soort
  “klein onderhoud” aanpakken: wortels weghalen, opnieuw asfalteren of bestraten. Kan allemaal in een paar uur gedaan worden door een klein ploegje mensen. Het lijkt me dat een beter onderhoud een beter visitekaartje is dan een reclamemannetje en dan over die hobbels moeten.


  Maak melding

 3. ik dacht dat de gemeente nog een meevaller van 1,5 miljoen had van vorig jaar .En als ze nu ook nog eens stoppen met het uitbetalen van het wachtgeld aan ex wethouders die er lekker warmpjes bijzitten .Met al dat geld kun je hele veilige fietspaden aanleggen voor de hardwerkende en belastingbetalende Zwolse burgers die per fiets in hun vrije tijd van de omgeving willen genieten.


  Maak melding

 4. Inderdaad wel veel geld om wijkbewoners zo gek te krijgen dat ze 40 dagen lang 20 minuten per dag gaan fietsen. Voor dat geld wil ik wel een jaar lang elke dag 20 minuten fietsen.

  Maar goed er komt 25 oktober een congres waar de resultaten bekend worden gemaakt De bijeenkomst vindt plaats van 12.30 tot 16.30 uur in het Wijkcentrum Holtenbroek in Zwolle.

  http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?section=Bijeenkomsten&mode=detail&eventYear=2012&itemTitle=Fiets+je+fit


  Maak melding

 5. Ik ben één van de vele Zwollenaren die geen auto hebben en alles al op de fiets doen. Boodschappen, kinderen, etc. Op de infrastructuur heb ik niets aan te merken, maar onderhoud wel degelijk!

  Er zijn zoveel paden die er slecht bij liggen, dat het mij verbaast dat een “Fiets je Fit”-pilot overwogen wordt.

  Ook voor de groeiende groep skaters/skeeleraars is het zoeken naar een mooie route waarbij je niet hoeft te ‘klûnen’ over stukken met scheve tegels en versleten asfalt. Alleen binnen de wijken lijkt ’t beter te zijn, maar vooral de verbindingswegen mogen wel wat aandacht krijgen. Want niets zo fijn als routes van 10-15 km op veilige fietspaden om een uurtje te sporten in de frisse buitenlucht.


  Maak melding

Reageer