`Snuffelpaal`registreert vervuiling

De gemeente Zwolle wil de milieuvervuiling door het verkeer gaan vastleggen met een zogenoemde snuffelpaal. De snuffelpaal registreert de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Het is één van de vele maatregelen die wethouder Van Dooremolen aankondigde.

Met name de Stationsweg in Zwolle waar veel bussen rijden staat hoog op de lijst van vuile wegen. Van Dooremolen wil de snuffelpaal zelfs de stoplichten laten beïnvloeden, zodat de bussen sneller door kunnen rijden.

Bron: RTV Oost

Om de luchtkwaliteit in Zwolle te verbeteren stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad een mix aan maatregelen voor in het uitwerkingsprogramma van het Luchtkwaliteitsplan. Dit is nodig omdat er in Zwolle een aantal knelpunten is voor wat betreft de luchtkwaliteit. Met name in de Stationsweg is de luchtkwaliteit beneden niveau.

In de spits rijden in de Stationsweg meer dan 140 bussen per uur. Onderzoek naar de verkeerscirculatie in de binnenstad moet duidelijk maken welke maatregelen genomen kunnen worden om de luchtkwaliteit in deze straat op korte termijn te verbeteren.

Voor effecten op de langere termijn is schoon vervoer de beste oplossing. Daarom gaat de gemeente bijvoorbeeld inzetten op schoner openbaar vervoer. Daarover is er overleg met de provincie Overijssel en de Rova. Daarnaast zal er voor worden gezorgd dat in lopende en toekomstige ruimtelijke projecten nadrukkelijk de knelpunten worden benoemd. Zo biedt de herontwikkeling van de Spoorzone grote kansen voor het oplossen van de knelpunten in de binnenstad (Stationsweg en omgeving) en de aanpak van de IJsselallee en Ceintuurbaan voor de knelpunten. Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden naar een aantal zaken, zoals het effect van groenvoorzieningen op de luchtkwaliteit, het beperken of weren van vuil vrachtverkeer in de binnenstad en het weren van vuile auto’s uit de binnenstad door verschillende parkeertarieven te hanteren.

Bovendien blijft de gemeente de inwoners en bezoekers van Zwolle stimuleren om de fiets te nemen of meer gebruik te maken van het openbaar vervoer door meer of betere fietspaden aan te leggen (bijvoorbeeld fietsstraten) en goede parkeervoorzieningen te realiseren aan de randen van de stad.

Bij knelpunten, zoals de Stationsweg, zullen zogenoemde ‘snuffelpalen’ komen om de daadwerkelijke luchtvervuiling te meten in plaats van het werken met theoretische rekenmodellen. Tenslotte zal de gemeente een monitoringssysteem opzetten om te kijken wat het precieze effect is van de te treffen maatregelen.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Dat is wel een goed plan, ware het niet dat wanneer er dus gekeken wordt naar meest vervuilend eerst laten gaan er dus van de milieubewuste fietser verwacht wordt langer te wachten.. Dat vind ik onacceptabel! Dat betekent namelijk dat mensen die het milieu een drol kan schelen een zo vervuilend mogelijk vervoersmiddel mogen nemen en dan nog hard opschieten in het verkeer ook nog, zodat het gewenste effect binnen no time miniem is….


  Maak melding

 2. Idd, vraag me af wat er bereikt wordt met het sneller doorlaten van vervuilende wagens. Volgens mij bereik je hier niet veel mee.

  Laat de vervuilers maar wachten en investeren in schonere alternatieven.

  Ben benieuwd wat de gemeente van plan is om de luchtkwaliteit te gaan verbeteren en de vervuiler af te straffen (of is dat in dit geval gewoon de gemeente? Zij moet immers zorg dragen voor een veilige route en infrastructuur)


  Maak melding

 3. @ Marianne, fietsers vaker en sneller doorlaten betekend langere files, dus meer luchtvervuiling. Lullig voor de fietser, maar het is wel zo.

  Dat van de Stationweg verbaast me niks. Vrijwel alle streeklijnen rijden over die weg.


  Maak melding

 4. Rest mij niets meer te zeggen dan:

  Laat de bussen voortaan maar tot aan de stad rijden (nee, niet de binnenstad, maar t?³t aan de stadsgrenzen van Zwolle. De passagiers zijn op een of andere manier ook in de bus gekomen, het overige stuk kan makkelijk te voet worden voortgezet. Dat is niet alleen goed voor het milieu en de gezondheid, het is ook goed voor de portemonnee (je hoeft immers minder strippen af te stempelen).
  Dat betekent dus ook geen stadsbussen meer. Ach, die zijn toch helemaal overbodig want zo groot is Zwolle nu ook weer niet. Eerder een groot dorp, en door de privatisering van de busmaatschappijen in veel provincies rijden daar ook bijna geen bussen meer.
  Vanaf vandaag: iedereen met de benenwagen! Hoezee! 😀


  Maak melding

Reageer