Plan voor vrijetijdsvoorziening bij Wijthmenerplas

Zwolle – De Wijthmenerplas bij Zwolle biedt goede kansen voor vrijetijdsvoorzieningen voor (buiten)sport en gezondheid. In het gebied passende bebouwing is daarbij mogelijk. De betere benutting van de recreatieplas versterkt de regionale functie van de Wijthmenerplas én kan met behoud van het openbare, natuurlijke en rustige karakter van het gebied.

zomer_7.jpg
Wijthmenerplas

Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben de ontwikkelvisie en het toetsingskader Wijthmenerplas vastgesteld. Als de gemeenteraad binnenkort ook instemt met de uitgangspunten van die stukken is de kans groot dat de Overijsselse hoofdstad bij de Wijthmenerplas een aansprekende leisurevoorziening krijgt. De afgelopen jaren is uitgebreid onderzocht of en hoe de kwaliteiten van het recreatiegebied beter benut kunnen worden. Daarbij is geïnventariseerd welke wensen er leven bij vrijetijdsondernemers, hoe omwonenden en andere belanghebbenden tegen ontwikkelingen aankijken en welke voorwaarden nodig zijn om in het gebied gewenste kwaliteit te krijgen.

Uitgangspunten

In 2009 zijn al uitgangspunten vastgesteld waaraan de versterking van de recreatiekwaliteiten van de Wijthmenerplas moeten voldoen: de plas blijft openbaar toegankelijk, het natuurlijke karakter blijft behouden, de (nieuwe) functies sluiten aan bij de plas en de (nieuwe) functies versterken elkaar.

Nieuwe initiatieven worden beoordeeld volgens deze kaders.

Bebouwing

Zwolle heeft een ‘inpassingsvisie’ ontwikkeld voor vier plekken in het gebied waar bebouwing mogelijk is. Voor een moderne vrijetijdsvoorziening is bebouwing nodig voor opslag van materialen, een kleedruimte en binnenactiviteiten. De bebouwing moet niet groter dan 1000 vierkante meter in oppervlakte zijn, en kan maximaal 9 meter hoog worden. Uit de onderzoeken van de afgelopen jaren blijkt ook horeca-activiteit wenselijk – overigens alleen in samenhang met de leisurevoorziening. Ook recreanten kunnen hiervan gebruik maken. In de visie van de gemeente is ook (kleinschalige) overnachtingsgelegenheid mogelijk. Gedacht wordt daarbij aan hotelkamers of blokhutten ten dienste van de leisure-activiteiten.

Beheerplan

Om te voorkomen dat een nieuwe vrijetijdsvoorziening leidt tot een toename van overlast door geluids- en lichthinder moet een vrijetijdsondernemer samen met de gemeente een beheerplan opstellen. In zo’n beheerplan worden bijvoorbeeld afspraken over openingstijden en geluidsbeheersing gemaakt.

Selectie

Binnenkort maakt Zwolle bekend hoe zij een selectie wil maken uit de geïnteresseerde ondernemers voor een vrijetijdsbedrijf bij de Wijthmenerplas. De criteria uit de ontwikkelvisie en het toetsingskader zijn minumumvoorwaarden waaraan marktpatijen sowieso moeten voldoen.

Artikel delen:
Reacties 21
 1. Kijk, dit snap ik dan weer niet. Heb het hele gezeur rond Fusion of Dance gevolgd bij deze plas. En nu komen er mogelijk wel permanente dingen bij de plas. Lijkt mij toch ook niet wenselijk voor flora en fauna????


  Maak melding

 2. Hoop (vooral ook voor zijn familie) dat die man er inmiddels uit is. Zolang hij er nog in ligt cq ik niet weet dat hij eruit is kom ik never nooit niet meer bij de wythmenerplas. +


  Maak melding

 3. Nog altijd niet gevonden.
  Bekend patroon is: na 2 dagen boven komen drijven (toen is dregploeg ingezet), daarna na 12 dagen vanaf dag van vermissing weer boven, en dat blijft dan zo. De man komt dus wel boven, tenzij het lichaam vast zit.


  Maak melding

 4. Ik vraag me af of die man wel in die plas ligt en niet ergens anders.
  Het zou toch al lang boven moeten zijn gekomen?
  Zijn de bossen goed uitgekamd door politiehonden etc?
  Iemand gaat zwemmen en is vermist, en komt niet meer boven drijven dat is toch verdacht te noemen en vreemd?
  Zijn er draaikolken in de wythemerplas?
  Een mens die zomaar kwijtraakt dus in Zwolle.
  Very strange!
  En hij zwom altijd bij dat naakstrandje?
  Hmm..
  Lijkt wel moord!
  Iets klopt niet hier.


  Maak melding

 5. Je zal als bewoner maar in het verleden daar een woning hebben gekocht met het oog op de rust in dat gebied toen.Dan zal de lol er nu wel af zijn als je leest wat de plannen zijn.Veelal willen alle stadsgedeelten uitbreiden buiten hun vroegere grenzen om het inwonertal uit te breiden en zo ook meer inkomsten te kunnen derven met gemeentelijke belastingen.En zo gaat het mooie rustieke buitengebied naar de filestijnen.Het is dan met de rust gebeurd de natuur wordt vertrapt en tevens vervuild door rotzooi die dagjesmensen achterlaten.Heel jammer


  Maak melding

 6. @Pieters die Wythemerplaya is gevormd door de zandwinning voor Zwolle-Zuid, met meteen al het idee dat het daarna als recreatiegebied zou dienen. Dan hebben we het over 40 jaar terug, minstens. Het overgrote gedeelte van de bewoners is daar gaan wonen nadat dit bepaald is.


  Maak melding

 7. Terrein Ecodrome komt leeg te staan, is de gemeente niet de eigenaar van die gebouwen? Lijkt me een geschikte locatie voor leisure. Goed bereikbaar met alle vormen van vervoer!  Maak melding

 8. Het is dan met de rust gebeurd de natuur wordt vertrapt en tevens vervuild door rotzooi die dagjesmensen achterlaten.

  Ben jij uberhaupt wel eens op een zomerse dag op de wythmenerplas geweest? Enig idee hoeveel rotzooi er sinds jaar en dag achterblijft daar? (en tevens netjes dagelijks door de rova i.o.d. wordt opgeruimd) Natuur vertrapt? die kort gemaaide grasvelden bedoel je? Dat hele gebied dat bestemt is voor recreatie heeft evenveel waarde voor de natuur als een voetbalvereniging, nul komma niks.  Maak melding

 9. Oh, de Wijthermerplas nog meer een vrijetijdsbedrijf? Laat de gemeente er dan meteen een goed gebouw/clubhuis voor de vrijwilligers van de Reddingsbrigade Zwolle neerzetten, waar ook hun varende vloot veilig opgeborgen kan worden en de theorielessen gegeven.
  Dat kan nu niet in die container bij de uitkijkpost, die is daarvoor niet geschikt……


  Maak melding

 10. Aanpassing van het bestemmingsplan dus. Tijd om nu eens nee te zeggen tegen deze praktijken van de gemeente. Dan nog even een wat plankharde etc. etc. Hoez wil de gemeente hier niet in investeren. Iemand gaat dit plan en de kosten van procedures en claims betalen.


  Maak melding

 11. opnieuw toont dit rechts neo liberale regentencollege een ernstig gebrek aan ambitie wanneer het gaat om de aanwijzing en invulling van waardevolle natuurlandschappen.,waarvan de natuur-en ecologische waarden zouden kunnen worden versterkt.Gebruik maken van antropocentrisch taalgebruik en het beschrijven van de natuur in economische termen , hetgeen kenmerkend is voor dit College , draagt bij aan het rechtvaardigen van de vernietiging ervan.
  Het is of-of,en meer natuur , en meer recreatie e.d. dat kan niet, het een gaat ten koste van het ander.
  Het contra-gewicht van de ”natuur” is ook voor de mens van levensbelang in deze hectische wereld, waar velen helaas al vervreemd zijn van de natuur en niet kunnen genieten van de schoonheid ervan.
  Nu opnieuw blijkt dat de behoefte aan geld de enige werkelijke behoefte is die door onze politieke economie is voortgebracht..
  De waarde der natuur kan niet in financiele termen worden uitgedrukt, dat is ronduit pervers.
  Niettemin mogen marktpartijen zich gaan melden, dit is het toepassen van de economische rationaliteit van het kapitalistisch model..
  Dat de flora en fauna hieronder lijden staat buiten kijf, art. 10 en 11 FF- wet laat hier geen misverstand over bestaan..
  AAn de bevolking wordt niets gevraagd, geen particpatie in besluitvormingsprocessen. Onze parlementaire democratie is overigens nooit bedoeld geweest om vorm te geven aan de volkssouvereiniteit en heeft ook nooit als zodanig gefunctioneerd, het begrip ”volksvertegenwoordiger” is ernstig gedevalueerd..  Maak melding

Reageer