Opa en oma in actie voor De BOSK

Zwolle – Ze zagen met lede ogen toe hoe er steeds minder geld beschikbaar was voor `leuke’ dingen voor hun gehandicapte kleinzoon, maar ook voor broodnodige zorg. Opa Roelof en Oma Wil uit Zwolle besloten niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar zetten de `Opa en Oma-actie’ op. Door met de BOSK – i – KAR langs campings te gaan proberen ze geld op te halen voor De BOSK. Dit is dé vereniging van en voor mensen met een lichamelijke handicap en hun ouders/verzorgers.

de_bosk.jpg

‘De toekomst van ons kleinkind gaat ons ter harte’, zegt oma Wil van de Meeberg. ‘We zien dat talloze voorzieningen voor gehandicapten teruglopen. We steunen de BOSK om kinderen met een beperking te helpen. Ons motto is: Klein-Kinderen Krijgen Kansen! Niet K-3, maar K-4 is ons idool.’ Oma Wil en Opa Roelof hebben een caravan te leen gekregen, die is omgebouwd tot BOSK-i-KAR. Hiermee willen ze niet alleen de aandacht vestigen op de BOSK, maar ook zoveel mogelijk donateurs werven. Met deze caravan bezoeken zij van mei tot augustus campings als de Besthemerberg in Ommen, De Ruimte in Dronten en de Zwieseborg in Hardenberg. Door middel van leuke activiteiten en spelletjes laten Wil en Roelof mensen ervaren dat leven met een beperking ook een uitdaging kan zijn en zeker niet zielig is. Wil: `Daarnaast wordt er op de camping informatie gegeven en trachten we donateurs te werven.

Jongerenweek

De opbrengst van de nieuwe opa en oma-actie is bestemd voor de jongerenweek. De BOSK wordt geconfronteerd met scherpe bezuinigingen waardoor de jongerenweek en winterweek veel geld te kort komen. Roelof: `Er wordt geprobeerd de jongerenreis zo goedkoop mogelijk te houden, maar deze reis is juist zo belangrijk omdat jongeren staan aan de drempel van hun toekomst en voor het eerst echt van huis weg zijn. Zonder deze actie is het niet mogelijk om deze jongeren dit aan te bieden. We kunnen daarom alle steun gebruiken, bijvoorbeeld van sponsoren die een kleine bijdrage doen of prijzen voor het rad van fortuin beschikbaar stellen.’

Niet aanzien

Dat de grootouders nu de handen ineen hebben geslagen, komt omdat de twee niet langer konden aanzien hoe veel voorzieningen steeds meer beperkt werden. Volgens Wil en Roelof was het gewoon tijd voor actie. `Als grootouders met een gehandicapte kleinzoon ben je heel erg betrokken bij het hele proces. Er wordt veel bezuinigd in het speciaal onderwijs, het PGB (persoonsgebonden budget) en de logeerhuizen. We hebben het lang aangezien en voelden ons machteloos met dubbel verdriet. Juist de mensen die het hard nodig hebben, worden hierdoor getroffen. Grootouders hebben in het algemeen meer tijd en meer geld, zodat we hen graag willen inschakelen om deze kinderen te helpen.’

Wie wil helpen kan donateur worden www.bosk.nl/donateurworden. Ook andere (groot)ouders kunnen helpen door donateur te worden of een eenmalige bijdrage te doen (http://bosk.geef.nl/). Wie meer informatie wil kan kijken op http://www.boskblog.nl/onze-auteurs/wil-van-de-meeberg/ of een e-mail sturen naar omawil&oparoelof@kpnmail.nl.

Artikel delen:

Reageer