Tweede ronde Groene en Blauwe Diensten

Zwolle – In 2011 is de gemeente Zwolle gestart met de regeling Groene en Blauwe Diensten. Particulieren kunnen gebruik maken van deze regeling, waardoor ze jaarlijks financieel ondersteund worden in het onderhoud van landschapselementen. Enkele tientallen particulieren hebben inmiddels van de regeling gebruik gemaakt. Er komt een vervolg op de 1e ronde. Uw aanvragen zijn dus weer van harte welkom!

De regeling zet in op het onderhoud van landschapselementen die van waarde zijn voor de kwaliteit en de beleving van het landschap. Het kan gaan om knotbomen, hoogstamboomgaarden, singels, kolken, landschappelijke bosjes en meer. Zo zijn binnen de regeling enkele honderden knotwilgen onder contract gebracht, is er een kolk hersteld en hebben particulieren zich gemeld met boomgaarden, heggen en singels. In de 2e ronde schenkt de gemeente Zwolle meer aandacht aan de waardevolle landschappelijke bosjes. Het zijn veelal oude hakhoutbossen die zowel ecologisch als cultuurhistorisch van waarde zijn voor het landschap. Maar ook voor andere elementen blijft de regeling open. Wilt u meer weten over de regeling, neem dan contact op met Jan-Olaf Tjabringa (088-7844300 of tjabringa@cultuurland.com) van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + en/of kijk op www.gebiedsmakelaar ijsseldelta.nl Op de website staat een overzicht van de deelgebieden en de bijbehorende landschapselementen die in aanmerking kunnen komen.

Artikel delen:

Reageer