Huisvesting statushouders op peil

Zwolle – West-Overijssel maakt een inhaalslag in de huisvesting van statushouders. Er zijn tot 1 juli 2012 in totaal 210 vluchtelingen te huisvesten. De provincie verwacht, als toezichthouder *, dat de gemeenten daarin grotendeels zullen slagen. Acht van de elf gemeenten hebben de krachten gebundeld en stellen woningen beschikbaar voor 62 vluchtelingen. In Zwolle had als enige gemeente tot 1 januari 1 persoon teveel opgenomen. Voor 2012 is de nieuwe taakstelling 21 vluchtelingen te huisvesten. Tot 1 juli moeten er volgens het COA nu nog 6 personen gehuisvest worden.

De nieuwe cijfers wijzen uit dat de in 2011 opgelopen vertraging grotendeels wordt ingelopen. Veel gemeenten voldoen in tweede instantie aan hun taakstelling en treffen soms extra maatregelen om statushouders te kunnen huisvesten. Daarmee voorkomen de gemeenten dat de provincie “in de plaats” treedt en huisvesting regelt ten laste van de gemeente. Per 1 juli 2012 dienen in totaal 210 statushouders gehuisvest te zijn in West-Overijssel. Naar verwachting zal dat lukken, op 40 tot 50 personen na. Daarmee wordt de achterstand die in 2011 opliep naar 115 statushouders, fors kleiner. Gedeputeerde Ineke Bakker spreekt haar waardering uit voor de inspanningen van gemeenten.“Het is lastig voor de gemeenten om tijdig voldoende woningen aan te bieden. De provincie is blij met deze positieve ontwikkeling”.

Intussen blijkt dat de gezamenlijke maatregel voor huisvesting van groepen uitgenodigde vluchtelingen een goede maatregel is. Uitgenodigde vluchtelingen hebben een formele status, die maakt dat zij direct voor plaatsing in een gemeente in aanmerking komen. Het zijn mensen die vanuit vluchtelingenkampen via Schiphol in Overijssel komen wonen en niet eerst tijdelijk worden ondergebracht in een AZC. Directe plaatsing vergt van gemeenten en andere partijen zoals Vluchtelingenwerk bijzondere inspanningen o.a. in verband met verzekeringen.

Het rijk voert per 1 oktober 2012 een nieuwe werkwijze in. Gemeenten bieden dan niet langer een vrijkomende woning aan vluchtelingen aan, maar een COA-regisseur draagt vluchtelingen met een vergunning voor aan de gemeenten, die vervolgens een passende woning kunnen zoeken.

* Provincie Overijssel is toezichthouder voor West-Overijssel en de Regio Twente voor Twente. Naar verwachting gaat het toezicht voor Twente per 1 januari 2013 over naar de provincie.

Artikel delen:

Reageer