Nieuw bestemmingsplan Assendorp

Zwolle – Voor de wijk Assendorp wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het nu geldende bestemmingsplan is sterk verouderd en wordt met dit nieuwe bestemmingsplan geactualiseerd. Het huidige gebruik van het gebied wordt vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan.

Er zijn geen nieuwe woningbouwontwikkelingen. Wel wordt realisatie van een horecavoorziening in park Wezenlanden mogelijk gemaakt. Verder wordt er een vernieuwde regeling opgenomen voor cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren. Het gebied Assendorp grenst globaal aan de Weteringkade en de Marsweg in het oosten, het spoorwegtracé Zwolle-Meppel, de Mimosastraat en de Deventerstraatweg in het zuiden, de Oosterlaan, de Stationsweg en de achterzijde van de bebouwing in het singelgebied in het westen en het Groot Wezenland en het Almelose Kanaal in het noorden. Het nieuwe plan kunt u inzien vanaf donderdag 7 juni in het informatiecentrum in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Het ligt ter inzage tot en met woensdag 18 juli en in deze periode kunt u een bezwaar indienen. Het adres hiervoor is: Gemeente Zwolle, Afdeling Stad en Landschap, t.a.v. Ellen Horsman, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.  

Artikel delen:

Reageer